لباس عجیب ملانیا ترامپ و خودنمایی همسر رئیس جمهور آمریکا سوژه شد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــــانوس : نخـــستین خودنمایی ملانیا همـــــسر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سیسیل ایتالیا با کت گل سه بعدی به بهای ۵۱ هزار دلار بود که تقریبا معادل درآمد متوســــط یک آمریکایی در سال ۲۰۱۶ اســـــت.فانوس برترین مجله اینترنتی ایران لباس عجیب ملانیا ترامپ و خودنمایی همسر رئیس جمهور آمریکا سوژه شد

لباس-عجیب-ملانیا-ترامپ-خودنمایی-همسر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لباس عجیب ملانیا ترامپ و خودنمایی همسر رئیس جمهور آمریکا سوژه شد

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، سیســـیل آخرین ایستگاه سفر دوره ای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه و اروپا بود کـــــه از عربستان سعودی آغاز و با دیدار از فلسطین اشغالی، واتیکان، بلژیــــک و ایتالیا ادامه یافت.
فانوس : هــــر چند کاخ سفید به درخواست ها برای اظهارنظر درباره بهــــایی که ملانیکا مدل پیشین لباس برای این کت پرداخته بود، پاســـخ نداد، اما دولت آمریکا کمک به همسران رئیسان جمهوری آمریکا هزینه خـــرید پوشاک پرداخت نمی کند.

فانوس برترین مجله اینترنتی ایران

فــــــــانــــــــوســـــــــت : همچنیـــــن چند طراح مشهور لباس به صورت علنی گفته اند که به علت مخالفت با سیاست هـــای ترامپ، در تهیه پوشش همسر رئیس جمهوری همکاری نخواهند کرد. لباس های همســــران رئیسان جمهوری آمریکا همیشه زیر نگاه تیزبین منتقدان قرا ر داشته است.
درآمد یک خانوار متوسط آمریکایی در ســــال ۲۰۱۵ که آخرین سالی است که آمار و ارقام ان مربوط به آن در اداره آمار آمریکا در دسترس قرار دارد، حدود ۵۶ هزار و ۵۱۶ دلار بوده اســت funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.