لباس عروس

نکاتی که قبل از اجاره لباس عروس باید بدانید

اگر تصمیم گرفته اید که برای مراسم عروسی تان لباس عروس نخرید و اجاره کنید بهتر است برخی نکات مهم را بدانید.در ادامه با ما همراه باشید.

________________فانوس________________

مهم ترین نکات در اجاره لباس عروس

بسیــاری از عروس ها ممــکـــن است تمـایــل داشتـــه باشند که در روز عروسی خود لبــاس عروس خود را مزون هایی کهلـبـــاس عروسی را اجـاره می دهــنـــد امـــانـت بگیـــرنـــد و در روز عروسی شان ایــن لبـاس را بر تن نمـایــنــد. ایـــن میـتوانــد ایده خوبی باشـد چرا که ممـــکن است بعـد از عروسی این لبـــاس اصـــلــا به درد شمـا نخورد و چنـدیـن سال در کمـد لباس شمـــا بدون اسـتــفاده قرار گیرد.

نظـرات مخــتـلـفی راجع به انتخاب و پوشیـــدن لبـاس عروس وجود دارد . بعـــضــی عروس خانم ها فقـط لباسی را میـپوشنـــد که خودشـــان خریـــداری کرده باشــنــد و بعــضی دیــگــر اعتـقــاد دارند که برای مراسم یک شبه هزینه گزافی برای لبـاس نکــننــد و لبـــاس عروسی را اجـاره ای تدارک ببـــینـنــد.

نکاتی برای اجاره لباس عروس

اگر قرار اسـت برای مراســـم عروسیـــتـــان لباس را اجاره کنـیــد ، ایـــن نکـــتـــه های فنــی را به دقـت بخوانید .

1. بعـضـی از عروس خانـم ها هســتنــد، که دوست دارند خاص و تک باشـنــد و لبــاسی که شب عروسی می پوشنـد، فقـط و فقــط تن خودشــان رفـــتــه یا اصـلـاً برای آنهـا دوختـه شده باشـد. طبیـعـــی اسـت که برای ایـن دسته از خانــم ها گزینـه اجــاره لبـاس گزیــنه منـاســـبـی نیسـت و بهتر است سراغ دوخت مدل دلخواه یا خریــد آن بروند.

2. لبـاس عروس یادگــاری ارزشــمـندی اســت، امـا یادتــان باشد که بعـدها و در طول زنـدگـــی مشترک کاربـرد چندانی ندارد. درواقع جز برای پوشیدن جلوی آیــنه و دوره کردن خاطرات شب عروسی، یا عکـس انــداختــن با آن برای سالـــگــرد عروسی، کار دیـگری نمـــی توانیـــد با لبــاستان بکـنـید مگـــر ایــنکـه تصمـیــم بگــیـرید بعـد از مراســـم، آستیــن بالــا بزنـــید و خودتـان لبـاس را به دیــگـــران اجاره دهـیـد! پس اگر فضای منـاســـبـی برای نگهــداری لباس عروستـان ندارید، بهــتـــر اســت از خیـر خریـــدش بگـــذریـــد.

3. یکـی از اصــلی تریـــن دلــایل برای اجاره لبــاس عروس، صرفـــه جویی در هزیـــنـه هاسـت. یادتـان باشد که برای بعـــضـــی مدل ها هزینـــه اجاره لبــاس تفاوت زیــادی با مبـــلـــغی که بایـــد برای خرید بپردازیــد ندارد. اما در موارد دیــگـــر به خصوص اگر لبــاس بیــش از دو بار اجاره داده شده باشـد، هزینــه ای که بایــد برای یک بار تن کردن لباس بپـردازید، پاییــن تر می آیـــد.

4. لبــاس عروسی که اجــاره داده می شود، قطـــعــا بیـــش از یک بار پوشیده شده، پس موقع بســتـــن قرارداد، هول نشوید و گول ظاهــر لباس را نخوریـد یا از دیدن خودتان با لباس سفــید عروسی آنقـــدر ذوق زده نشوید که توجه به همـــه قسمت های لبـاس و کیفــیـــتــشان را فراموش کنـــیـــد.

5. وقتــی برای اجـــاره لبـــاس عروسی وارد مزون می شوید، مطمئن باشـــیـــد که شش دانگ حواس مزون دار به شماست. پس اول از همـه قیـــمـــت مورد نظــرتان را اعـلـام کنید و بگوییــد که بیش از یک حد مشـــخــصی نمـی توانـــیــد برای اجاره لباس بپــردازیـــد. به این ترتـــیــب هم در وقت تان صرف جویی کردیـد و فقط مدل هایـــی را می بینیـــد که منـاســـب با بودجـه شماســت و هم گول نمی خوریـد و لبــاس کم ارزش تر را با هزیـــنه بیـــشـتـر اجاره نمی کنـیــد.

لباس عروس

6. در اغـــلـب موارد هزیــنــه شســت و شو و خشک شویی لبـاس به هزیـــنه ای که بایـد برای اجـــاره بپـردازید، اضــافـــه می شود. اگـر از قبــل سر ایـن موضوع با مزون دار به توافق نرســـیده باشـیـد، ممــکــن اسـت موقع پرداخت به مشــکــل بربخوریــد.

7. وقتی مدل دلـــخواهـــتان را پیدا کردیـــد، حتمـــا در مورد سایر اجزای لباس از جمله تور، دسـتــکش، تاج، گل سر کیـف، شنل و… نیـــز از مزون دار سوال کنیـد. در اغـلب مزون ها، اکسسوری های جانـــبـــی لبـــاس عروس، همراه خود لباس عروس نیســـت، بلکـه با هزیــنه جداگــانــه اجاره داده می شود و اگــرچـه این مسالــه دســـت شمـــا را برای انـــتخـــاب مدل اکـــســسوری باز تر می گذارد، اما به هر حال هزیـــنه بر اسـت و بایـد از قبــل برایـــش برنامه ریــزی کرده باشـید.

8. درســـت است که می خواهـیـد لباس تان را اجاره کنـــیــد، امـا معنـی اش این نیـست که دقـــیــقــا یک هفته مانــده به عروسی برای این کار اقـــدام کنید چون به خصوص در ایـام جشــن و شادی و مناسبت های خاص تقـاضا برای اجــاره لبــاس عروس بالــاست و اگــر دیـــر بجـنـبـــیــد ممــکن اسـت همه لبــاس های خوب رزرو شده باشـــند و مجبور شوید به یک مدل متوسط بسـنــده کنــیـــد.

9. قرار اســـت لبـاس عروس را خودتـان تحویل بگـیریـــد یا پیک آن را برایتــان بیاورد؟ موقع بازگـــردانــدن لباس چطور؟ هزیـنـــه خشـــک شویی بعد از استفــاده از لبـــاس به عهده شمــاسـت یا مزون؟ همـــه ایـن سوال ها و خیـــلـی سوالــات مشــابــه دیگر از جملـــه مواردی اســت که بایــد در قرارداد اجاره یا کرایــه لبـــاس عروس آمــده باشـــد. اگر مزونی که انتــخاب کردیــد فرم مشـخصی برای کرایــه لباس ندارد، ایـن موارد را روی کاغذ بیـاوریـد و هر دو طرف امضــا کنیـــد تا بعـدا در عمل انجــام شده قرار نگـیرید.

10. اگر مدلــی که برای اجـــاره انــتــخاب کردیــد، بایــد قبل از تحویل به شما تغـــییــراتـی کنـــد، مثل سیـــنه یا حلــقـــه آســتـینـش تنـگ تر یا گشاد تر شود، یا اگـــر کمر لبـــاس مشــکلـی دارد و… حتما قبل از تحویل لبــاس نهایـی، یکبـــار دیــگــر آن را پرو کنـــید تا مطمئن باشیـد که لبـاس را بدون عیب و نقــص و بر طبـق آنچه که از قبــل توافق کردید تحویل می گیـریـد.

11. بعضـــی از مزون دارهـا این امـــکــان را به عروس خانم ها می دهـنـــد که لباس نویی را با قیمت کمتــر خریـداری کرده و به اصـــطـلاح لباس نو یا دســت اول را شب عروسی بپوشنــد امـا بعــدا آن را به مزون برگردانـنـد تا به دیـــگران اجـاره داده شود. این هم یک انتخاب ایده آل برای آنـهـــایــی اســت که دوست دارنـــد لبــاس عروسی شان اولیـن بار فقط تن خودشان رفته باشد.

 برای اجاره یا خرید بهترین لباس عروس باید این نکات را بدانید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.