لیگ برتر والیبال مشخص شدن 12 تیم لیگ برتر والیبال

جلسه شورای لیگ والیبال فردا با حضور فدراسیون والیبال نمایندگان 12 تیم شرکت کننده لیگ برتر والیبال برگزار خواهد شد.

تیم های لیگ برتر والیبال مشخص شدند

جلســـه شورای لیــگ 96 روز سه شنـــبـه با حضور نمایندگان 12 تیـــم شرکت کنــنـــده و مسئولیـن سازمان لیگ و فدراسیون والیـبـــال برگـزار خواهــد شد.
نشـــسـت شورای لیـگ در سال 96 از ساعـــت 15 روز سه شنـــبــه 31 مرداد ماه با حضور مسئولیــن فدراسیون والـــیبــال، مدیـران باشگــاه ها، روسای هیـــات های اســتــانی که در لیگ برتـــر تیـم دارنــد، کارشـناسان و خبرنگاران برگــزار می شود و در خصوص مســایـل مرتبـــط با لیگ های سال 96 بحــث و تصمیم گیری می شود.

بر اساس اعـــلـام سازمـــان لیــگ فدراســـیون والــیـبـال در رقـــابــت های لیگ برتـر مردان امـسال تیم های پیـــکــان، بانــک سرمـــایـــه، کالـــه مازنــدران، سایـــپـا، شهــرداری ارومیـه، شهـــرداری تبریـز، خاتـم اردکــان، شهرداری ساری، صالحـــیـــن ورامــین، فرش محــتـشم کاشان، سپهـــر الـکـتـریـــک قزوین و رعد پدافــند شرکـت می کنند.

لیگ برتر والیبال

تیم های لیگ برتر والیبال ایران

ورودی لیگ برتر مردان 90 میـــلـیون تومان اســـت و بر اساس اعـــلـــام سازمــان لیــگ نخــســتــیـــن شرط تیم داری در لیـگ های سال 96 تسویه حساب کامـــل با بازیــکـــنان، کادر فنــی و فدراسیون والیـبـــال است. در لیــگ برتـــر مردان سال 96 باشـــگـــاه ها اســـتـــثـــنــاء می توانــنــد از سه بازیکـــن خارجــی اسـتفـــاده کنــند.
همچنـــیـن سربــازان برای حضور در تیم های غیرنـظـامـــی حتـمـا باید معـرفــی نامـه از اداره کل تربـیت بدنــی ستـــاد کل نیـــروی های مسـلـــح داشـــتــه باشـــنـــد. بدیــهــی اســـت ثبـــت قرارداد بازیکنـان و کادر فنـی تیــم های لیــگ های مخــتـلف والـیــبـــال در سال 96 رعـــایت شرایـــط فوق می باشـد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.