ماجرای تجلیل روحانی از بابک زنجانی حسابی برایش دردسرساز شد

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانـــــــوس : رئیس کمیسیون توسعــــه صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: منصفانه نیست که عده‌ای جایزه گرفتن بابک زنجانی را بهانه‌ای برای تخریب رقیب انتخاباتی قرار دهـــــند، چراکه رئیس جمهور هیچ مسئولیتی درباره انتخاب کارآفرینان و صادرکنندگان نمونه ندارد.ماجرای تجلیل روحانی از بابک زنجانی حسابی برایش دردسرساز شد


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماجرای تجلیل روحانی از بابک زنجانی حسابی برایش دردسرساز شد

فــــــــــانــــــــــوســـــــــــ : سید رضی حاجی آقا میری درباره جایزه گرفتن بابک زنجانی بـــه عنوان فعال اقتصادی نمونه در چند سال پیش توضیح داد: بنده چنین چیزی را به یاد ندارم که آقای بابک زنجانی در جایی به عنوان صادر کننده نمونه جایزه گرفته باشــــد.

وی افزود: اگرچه بنده تقریبا هر سال در تمام جلسات ۲۹ مهـــر که روز ملی صادرات است حضور داشته ام اما به یاد ندارم از بابک زنجانی به عنوان صادرکننده نمونه تجلیل شده باشد. البته به طور قطعی هم نمی توانم بگویم کـــه از این فرد تجلیلی صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کـــرد: به فرض اگر چنین چیزی هم وجود داشته، دلیل بر اثبات موضوعی نیست.

وی افزود: من حرفی که آقای روحانی در مناظره زدند را تایید می کنـــم. رئیس جمهور شناخت دقیقی از افرادی که جایزه می‌گیرند ندارد، بلکه گروهی در سازمان توسعه تجارت صلاحیت‌ صادرکنندگان نمونه را بررسی و بر اساس معـــیارهای تعیین شده، افراد را انتخاب می کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماجرای تجلیل روحانی از بابک زنجانی حسابی برایش دردسرساز شد

میری با بیان اینکه انتقاد به خود معیارها و شاخص های انتخـــاب صادرکنندگان نمونه بر می گردد، گفت: من به عنوان کسی که در بخش خصوصی سوابق و تجاربی دارم نسبت به معیارهای انتخاب افراد انتقاداتی دارم، چراکه با معیــــارهای فعلی ممکن است افرادی انتخاب شوند که صلاحیت لازم را نداشته باشند. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد؛ بنابراین نمی توان رئیس جمهور را بــــرای این موضوع مواخذه کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر هـــم همین معیارهای فعلی وجود داشته باشد حتی رئیس سازمان توسعه تجارت را هم نمی‌توان مقصر دانست.

وی با بیان این که این معیارها و شاخص ها هستند که قابـــل انتقادند و باید با دقت بیشتری نسبت به انتخاب صادرکنندگان و کارآفرینان نمونه اقدام شود، گفت: برای این کار لازم است که از تشکل‌های تخصصی کمک گرفته شــــود. باید از اتاق بازرگانی و تشکل‌های تخصصی در کمیته انتخاب حضور داشته باشند و آن ها صاحب رای باشند.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماجرای تجلیل روحانی از بابک زنجانی حسابی برایش دردسرساز شد

فانوس : میری خاطر نشان کرد: یادم است در زمان اصلاحات می‌خــــواستند از شهرام جزایری به عنوان صادرکننده نمونه تجلیل کنند. من در آن زمان عضو هیات رئیسه اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان فرش بودم. این موضوع به اتحادیه مــــا گفته شد و ما به اتفاق در اتحادیه مخالف بودیم که از وی تجلیل شود و نام‌برده را تایید نکردیم، چرا که او را به عنوان فعال فرش شناسایی نکرده بودیم اما اصرار زیادی بــــود که وی انتخاب شود. حتی به یاد دارم که قبل از مراسم، روزنامه ها هم اسم او را به عنوان صادرکننده نمونه مطرح کرده بودند اما با پافشاری اتحادیه برای شــهرام جزایری کارتی از طرف اتحادیه ما که ضروری بود، صادر نشد و هر چقدر هم که فشار آوردند نپذیرفتیم و اسم وی از لیست صادرکنندگان نمونه حذف شــــد.

فانوس : رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران افــــزود: پس از آن رسوایی که در مورد شهرام جزایری پیش آمد و مشخص شد که چه کارهایی انجام داده است، مسئولان دولتی آن زمان بسیار از اقدام اتحادیه ما خوشحــــال شدند.

وی ادامه داد: بنابراین تشکل ها می توانند چنین نقـــش سازنده ای در شناسایی افراد ناصالحی که می‌خواهند این جایگاه ها را اشغال کنند، داشته باشند.

میری تصریح کرد: در مورد موضوع آقای بابک زنجانی هـــم ما نمی خواهیم به این موضوع را با رویکرد انتخاباتی نگاه کنیم یا بدون ادله قانع کننده حمایت کنیم. اما این منصفانه نیست که عده‌ای بخواهند جایزه گـــــرفتن بابک زنجانی را بهانه کنند و آن را علیه کسی که تقصیری در این مورد نداشته است، به کار گیرند.Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.