مادر حمید صفت : بی توجهی پزشکان باعث مرگ شوهرم شد،پسرم قاتل نیست

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : حــمـــید صفـت در حالی در برابـــر اتهـام قتــل شوهر مادرش قرار دارد که وکیل پرونده به دنـــبــال مطرح کردن موضوع قصور پزشــکـی بر اســاس گفــته های مادر حمـــیــد صفت است.با فانوس همراه باشید مادر حمید صفت : بی توجهی پزشکان باعث مرگ شوهرم شد،پسرم قاتل نیست

مادر-حمید-صفت-بی-توجهی-پزشکان-باعث-مرگ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

مادر حمید صفت : بی توجهی پزشکان باعث مرگ شوهرم شد،پسرم قاتل نیست

به گزارش فانوس به نقل از گروه جنــایی رکــنا، حمیــد صفـت، خوانـــنده رپ و مطرح کشور در 24 مردادمـــاه امــسال در یک سناریوی ناخواســته با ناپـدری خود در محـــلـــه شیـخ بهـایـــی تهران درگیـر شد و روز شنبه مورخ 28 مرداد ماه هوشنـگ، ناپدری حمـیـــد صفــت در بیمــارستـــان جان باخــت.

قصور پزشـــکــی بایــد بررســـی شود

فـــــانـــــوســـــ : امــجدی، وکیل پرونده حمــیـــد صفت در گفت وگو با رکنـــا به موضوع قصور پزشـکـی اشـاره کرد و گفــت: مادر حمــیــد صفـــت پیــش از مرگ شوهرش در کنــار او بود، مادر حمـــیـد صفـــت پس از اینکـــه متوجه شد حال شوهرش مساعـد نیـست موضوع را با کادر درمانـی بیـــمارســـتان در میان گذاشـــت امـا به گفـــته وی پاسـخ منـــاســبـــی دریــافــت نکـــرد تا ایـنکه پس از ساعاتـی حال ناپدری حمـــید صفت وخیـم شد و جان باخـــت.
فانوس : وی اضافـه کرد: ما پیگیـر هستــیـــم تا پس از تکـــمیـــل گزارش پزشکــی قانونی موضوع قصور پزشکــی را در پرونده مطرح کنیـــم تا ایـــنـکــه حقـــیـقــت ماجـــرا مشخـــص شود.
امـجـــدی در ادامـه خاطرنــشان کرد: ما هنوز با خانواده مقتول برخوردی نداشتـه ایم و هنوز تحـقــیقات پرونده تکـــمیل نشـــده اســت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.