ماهی شکارچی که اردک در گلویش گیر کرد!

۰٫۱۰۶۵۹۷۰۰۱۳۴۸۸۶۹۵۱۱_irannaz_com
ماهیگیری که در حال صید ماهی بوده ، ماهی را شکار کرده که به دلیل خوردن یک اردک در آب خفه شده است!!
۰٫۱۰۶۵۹۷۰۰۱۳۴۸۸۶۹۵۱۱_irannaz_com
مطالب مرتبط