تنها صداست که میماند… مرتضی پاشایی رفت ولى صدا و ترانه هاش همیشه تو زندگى و قلب مردم و طرفداراش خواهد ماند.
مرگ پایان کبوتر نیست پاشایی گرچه با این دنیا وداع کرد و رفت ولی یاد و خاطرش همیشه در ذهن ها خواهد ماند جوانی که با وجود بیماری هرگز تسلیم نشد و همواره با کنسرت ها و آهنگهایش از شوق و امیدش به آینده گفت و با ترانه هایش خاطره های ماندگاری را برجای گذاشت.فقدان از دست دادن این هنرمند همه ی ما را در غم و اندوه برد و خاطره تلخی را از 23 آبان در ذهنمان ثبت کرد . مادر مرتضی پاشایی که تا آخرین لحظات امیدوار بود و نماز میخواند و برای پسرش دعا میکرد برای آخرین بار با پسرش وداع کرد.ضمن تسلیت به خانواده پاشایی برای مادر این مرحوم آرزوی صبر و آرامش داریم روحش شاد.
بنا به درخواست خانواده مرحوم مرتضی پاشایی ، عکس جایگزین شد

 

مرتضی پاشایی
 عکس آخرین دیدار مادر با مرتضی پاشایی
  عکس آخرین دیدار مادر با مرتضی پاشایی
 عکس آخرین دیدار مادر با مرتضی پاشایی
 عکس آخرین دیدار مادر با مرتضی پاشایی
 عکس آخرین دیدار مادر با مرتضی پاشایی
 عکس آخرین دیدار مادر با مرتضی پاشایی
 عکس آخرین دیدار مادر با مرتضی پاشایی
مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.