مردم انگلیس

چرا مردم انگلیس خودروی صفر نمی خرند؟!

به دلیل نااطمینانی های فزاینده درباره برنامه های خروج کشور انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، فروش خودرو برای چهارمین ماه متوالی کاهش یافته است.

__________________فانوس__________________

کاهش فروش خودروی صفر در انگلیس

جدیـــدتریـن گزارش های منتــشر شده نشــان می دهد فروش خودروهای نو در بریــتانیـا در ماه ژوئیه نســـبـــت به همـیــن ماه در سال گذشته با کاهـش 3/ 9 درصــدی رو به رو شده اســت.

به گزارش بی بی سی، سندیــکـای خودروسازان و تجـار بریـــتـــانیـا گزارش داد به دلـیــل نااطـمـینانی های فزایـنده دربـاره برنامـــه های خروج ایـــن کشور از اتـحـــادیه اروپا موسوم به برگزیـــت، فروش خودرو برای چهــارمـــین ماه متوالـــی کاهـــش یافـتـــه اســـت. براسـاس ایــن گزارش در ماه ژوئیه حدود 162 هزار دستگـاه به فروش رسیده اســـت. به گزارش دنیای اقـــتـــصاد، فروش از ابتدای سال جاری تاکـــنون با کاهـش 2/ 2 درصدی روبه رو شده و به 56/ 1 میـــلیون دستگــاه رسـیده است.

مایک هاوز، رئیس سنـــدیــکـــای خودروسازان و تجـار بریـتــانیا می گوید:«کاهـش اعتـماد مصــرف کننـــدگـــان و کسب وکارهـــا به تقـــاضا برای خودروهای نو لطــمـــه زده اسـت و دولت باید به سرعـــت برای ارائه برنـــامـــه های جامـع دربــاره برگـــزیـــت اقــدام کنـد.»

ساموئل تامـــبـز، اقتـــصاددان ارشـد مرکـــز پانـتئون نیــز می گوید تداوم کاهـــش فروش خودرو نشــان می دهـــد مصـــرف کنـنــدگـان به دلیل نداشتـــن اعــتـــمـاد، خریـدهای بزرگ را به تعویق می اندازنـد.

علت این مردم انگلیس ماشین صفر نمی خرند چیست؟!؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.