مردم روستایی در آذربایجان از ترس جن ها از خانه های خود بیرون نمی آیند

مجله اینترنتی فانوس : چند شب است، اهالی قریه‌قشلاق از توابع گاوگان آذربایجان در ترس و وحشت بــــه سر می‌برند و کمتر از خانه‌های خود خارج می‌شوند.با فانوس همــــراه باشید مردم روستایی در آذربایجان از ترس جن ها از خانه های خود بیرون نمی آیند

مردم روستایی در آذربایجان از ترس جن ها از خانه های خود بیرون نمی آیند
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مردم روستایی در آذربایجان از ترس جن ها از خانه های خود بیرون نمی آیند

فـــــــــانـــــــوســـــــ : یکـــی از اهالی قشلاق درباره علت ترس و وحشت مردم قریه گفت: شاید باور نکنید، ولی من به چشم خود دیده‌ام که شب‌ها چندین خانه در قشلاق سنگباران می‌شـــود بی‌آن‌که عامل این کار معلوم باشد. بیشتر مردم عقیده دارند اجانین قریه قشلاق را محاصره کرده‌اند و به همین جهت ترس و نگرانی بر وجود آنها مستولی شــده است. وی اضافه کرد: گرچه اهالی جریان را به مامورین ژاندارمری اطلاع داده‌اند ولی فعالیت ماموران برای کشف علت سنگپرانی به خانه‌های مزبور بی‌نتیجه مانده اســـت.Funnos.com

۵ آذر ۱۳۴۳

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.