مردی که به فجیع ترین شکل ممکن جانش را از دست داد / در تهران اتفاق افتاد

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانـــــــوس : خیابان شریعتی امـــروز شاهد مرگ وحشتناک یک مرد بـــود.با فانوس همراه باشید مردی که به فجیع ترین شکل ممکن جانش را از دست داد / در تهران اتفاق افتاد

مردی-که-فجیع-ترین-شکل-ممکن-جانش-را

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مردی که به فجیع ترین شکل ممکن جانش را از دست داد / در تهران اتفاق افتاد

به گزارش گروه حوادث Accidents رکنا، ظهــــر امروز سقوط Fall یک مرد از طبقه پنجم ساختمان بر روی نــــرده های حفاظ در خیابان شریعتی مرگ وحشتناکی را برای وی را رقــــم زد.
فـــــــــانـــــــــوس : در ایـــن حادثه Incident میله های حفاظ به داخل بدن وی فرورفتند و در جــــا موجب مرگ این مرد شدند Funnos.com

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.