مرغ عصا قورت داده ای که فکر میکند پنگوئن است!

۰٫۳۴۴۱۴۶۰۰۱۲۹۸۸۴۲۵۳۹_irannaz_com
یک کشاورز چینی در مزرعه خود مرغی دارد کهفکر می کند پنگوئن است و به همین علت همانند پنگوئنها به صورت قائم راه میرود. نام این مرغ مجنون “مامبل” است که در یک مرزعه واقع در “ژیانگسو” در شرق چین زندگی می کند.صاحب این مرزعه که “لو شی” نام دارد در خصوص مرغ خود اظهار داشت: “این مرغ فکر می کند پنگوئن است و به جای اینکه همانند همنوعان خود به صورت افقی راه برود همانند پنگوئنها به صورت قائم و با غرور راه می رود.”

 
۰٫۹۱۲۲۴۵۰۰۱۲۹۸۸۴۲۵۳۸_irannaz_com
مامبل نام پنگوئن قهرمان کارتون “خوش قدم” است. این پنگوئن به خاطر ویژگی خاصی که در حرکت دادن پاهایش داشت توانست با انجام رقص ویژه ای با انسانها ارتباط برقرار کند.این کشاورز چینی در این مورد توضیح داد: “من هرگز موفق نشدم کارتون خوش قدم را ببینم اما این اسم را دوست داشتم. هر چند که پرنده من شاید ویژگی پنگوئن را نداشته باشد اما به هر حال فکر می کند که پنگوئن است و به همین دلیل این اسم را برایش انتخاب کردم. خانواده من این مرغ را خیلی دوست دارند و بنابراین ما تصمیم گرفتیم که به جای آنکه آن را در دیگ بیندازیم از آن نگهداری کنیم.”

 
۰٫۷۰۷۹۷۵۰۰۱۲۹۸۸۴۲۵۳۹_irannaz_com
براساس گزارش دیلی میل، مامبل مرغه که فکر می کند پنگوئن است ساعتها به آب خیره می شود و احتمالا به این موضوع فکر می کند که شاید همانند پسرعموهای قطبی خود بتواند شنا کند.
۰٫۳۴۴۱۴۶۰۰۱۲۹۸۸۴۲۵۳۹_irannaz_com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.