مرگ تلخ زن جوانی که شنا بلد نبود در فریمان

مجله اینترنتی فانوس : زن جوان در زمان شنا در استخر به کام مرگ فرو رفت.

مرگ تلخ زن جوانی که شنا بلد نبود در فریمان

مرگ تلخ زن جوانی که شنا بلد نبود در فریمان Funnos.com

اواخر بهمن ماه سال جاری زن جوانی برای شنا به یک استخر در شهر فریمان رفته بود دچار غرق شدگی می شود که پس از دقایقی تیمی از امدادگران اورژانس برای نجات جان این زن به استخر می روند.

زن جوان به یکی از بیمارستان های مشهد منتقل شد اما تلاش پزشکان برای نجات جان این زن بی نتیجه ماند و به کام مرگ فرو رفت.

شاهدان ماجرا در تحقیقات پلیسی ادعا کردند که زن جوان به خاطر نا آشنا بودن به فن شنا در استخر غرق شده است.

بنا به این گزارش، بازپرس پرونده دستور داد تا ماموران پلیس Police برای تحقیقات ویژه و بررسی مرگ این زن جوان وارد عمل شوند

مرگ تلخ زن جوانی که شنا بلد نبود در فریمان,غرق شدن زن جوان در استخر فریمان,زنی که شنا بلد نبود در استخر غرق شد,زن جوانی که شنا بلد نبود در استخر غرق شد,غرق شدن زن جوان در اسخر شخصیمرگ تلخ زن جوانی که شنا بلد نبود در فریمان,غرق شدن زن جوان در استخر فریمان,زنی که شنا بلد نبود در استخر غرق شد,زن جوانی که شنا بلد نبود در استخر غرق شد,غرق شدن زن جوان در اسخر شخصیمرگ تلخ زن جوانی که شنا بلد نبود در فریمان,غرق شدن زن جوان در استخر فریمان,زنی که شنا بلد نبود در استخر غرق شد,زن جوانی که شنا بلد نبود در استخر غرق شد,غرق شدن زن جوان در اسخر شخصی

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.