مزایای زیاد زردآلو برای روزه داران

مزایای زیاد زردآلو برای روزه داران

به گزارش مجله فانوس : زردآلو از جمله میوه های مفیدی است که باعث آبرسانی به بدن می شود و برای روزه داران بسیار مفید است.با ما در بخش سلامت مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید.

مزایای زیاد زردآلو برای روزه داران

میوه مناسب برای روزه داران

یکـــی از میوه های مفید و پرخاصیــت در فصول گرم سال، زردآلـو اســـت که مصـرف آن باعث آبرسانـی، دریافـــت ویتــامیـن و مواد معدنی مورد نیاز بدن می شود. در نتــیجــه مصـــرف آن در ماه رمــضــان برای روزه داران بسیــار مفــید است.

زردآلـو یکـــی از میوه های خوش طعم از خانواده رزاسه یا گوجه سبز بوده و انـدازه ایــن میوه کوچک و در حدود یک و نیم الــی دو و نیـــم سانــتی متــر اسـت.
زردآلـو براساس شواهد تاریـــخی بومی کشور چیـــن بوده، امـــا بعد ها از طریق تجارت نهـال آن به کشورهـــای دیـــگـر منـتقـل شده اسـت.
ایـن میوه کم چرب و حاوی مقدار بالایـــی قنـد است، به همـــیـن دلیـل افــراد دیـــابـتی بایــد در مصــرف آن احـــتیـــاط کنـنـد.

با وجود تمامــی مزایای درمانی زردآلو کارشناســان توصیه می کنــنـد زنان باردار و افـراد مبـتـــلا به حسـاسـیــت غذایـــی بویژه حســـاسیـت به سولفیت از ایـــن ماده اســـتفاده نکـــنــنـــد.

برای مانـــدگـاری زردآلو تا زمـان مصرف در برخــی کشور ها به آن سولفیـــد اضـــافـــه می کنـنــد که ایـــن ماده شیـــمـــیـایــی به تدریج با آهــن موجود در میوه و اکـســـیژن هوا واکنش نشــان داده، تبدیـــل به یک ماده آلرژی زا می شود.

کارشناسان توصیـه می کنــند افراد زردآلـوهای زرد یا نارنـــجــی رنــگ مصـرف کننـــد، اگـــر برروی زردآلو لکــه های قرمز وجود داشــته باشد می توانـــد نشـــانه وجود دی اکـسـیـــد گوگرد باشــد.

مزایای زیاد زردآلو برای روزه داران

مزایای درمانی زردآلـو شامل موارد زیر است:

۱ – تحـقـیـــقــات فراوان نشـــان داده که مصـرف زردآلو برای سلامـت چشم ها مفـــید است و می توانــد سبـــب جلوگیری از بروز صدماتی، چون آب مرواریـد، دژنراسـیون ماکولا و پیـــری چشـــم شود. مصـــرف دو یا سه عدد زردآلو در روز می تواند باعث تقویت اعـــصاب بینــایـــی چشم شود.
۲ – زردآلو حاوی مقــادیـــر بالایی از انواع آنتی اکـســیـدان ها است که برای کمک به بهبود عمــلــکـرد طبـیـعــی بدن و از بیــن بردن رادیکال های آزاد بسـیار مفیـد است. سمومی که در بدن تولیــد می شود در روده ها و دســتگـــاه گوارش جمـع می شوند که مصــرف زردآلو می توانـد باعـث از بین بردن این مواد سمی و تقویت عملـکـرد سیســـتم ایـــمنـی بدن شود.
۳ – فیبـر موجود در زردآلو برای سلـامـت دسـتـگاه گوارش و ازبیـــن بردن یبوست بسیـــار مفـید است و در دراز مدت ازابـــتلـای افراد به بیـــماری هایـــی، چون سرطـــان روده جلوگیــری می کنــد.
۴ – زرد آلو یکـی از میوه های مفیــد برای کاهـــش LDL یا کلستــرول بد خون است و افـراد با مصـــرف منــظم ایـــن میوه می توانند سلامت قلب خود را تامین کرده، کمــتر دچار ریـســک ابتــلــا به بیــماری های قلبـــی عروقی شوند.
-در عیــن حال مصـــرف زردآلو باعـث افــزایش سطـح HDL خون نیز می شود که همان کلسترول خوب خون اســت و به ایــن ترتـــیــب سلامــت بدن را حفظ می کنـــد.
۵ – زرد آلو همچـــنین حاوی ماده شیـــمـــیایـــی پتاســـیم است که برای تنظـیــم فشــار خون و نیـز حفـظ الکـــتـــرولیـــت خون بسیـــار مفـــید اسـت.
کمبود پتاســـیـــم یکـی از دلـایل اصــلـــی بروز فشــار خون بالــا اســـت، این بیمـاری می توانـد منجــربه حمــلـــه قلـبی و سکــتــه مغزی در افراد شود.
۶ – مصـــرف زردآلو به دلیل دارا بودن ویتـــامـیــن C و نیز آهـــن می تواند باعـث درمان مشکـــل کم خونی در افراد شود.
– علـــاوه بر نوع تازه میوه زردآلو، خشک شده ایـن میوه نیـز می توانـد کم خونی را در فرد برطرف کنـــد.
۷ – آنـتـــی اکسیدان های موجود در زردآلو همچـــنــیـــن برای مقــابله با روند پیــری پوست، تسـهــیـــل درفـرآیـند تولید سلول های پوستـی جدیـد و پوستـــه ریزی سلول های قدیـــمــی مفــیــد هســـتــنـــد و مانند یک لایه بردار عمــل می کنـند.
– علــاوه بر مصرف زردآلو می توان از ایـن ماده به عنوان ماسـک زیبایی برروی سطح پوست اســتفـــاده کرد.
– ویتـامـــیـــن A موجود در زرد آلو بویژه برای درمـان آکنــه، جای جوش و لکه های پوستــی بسـیار مفـــیـد است.
۸ – زردآلو یک ماده غذایـی بسـیـار مفـــید برای افرادی اســت که می خواهنـد وزن خود را کم کنــنــد، وجود مقادیر بالــای فیـبر در ایـــن ماده غذایـــی باعــث می شود تا سرعت سوخت و ساز در بدن افــزایــش پیدا کند و به ایـــن ترتیب فرد سریـــعـتـــروزن کم کنــد. در عیـــن حال به دلیـل شیرین بودن می تواند برای بازه زمـــانـــی طولانـــی فرد را سیـر نگـــه دارد و مانـــع ازپــرخوری در او شود.

میوه ای بسیار مفید و پرخاصیت برای روزه داران عزیز به نام زردآلو

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.