ملیکا دختر کوچولویی که در مشهد ربوده شده بود در خیابان های اصفهان پیدا شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مـــلیکا ی 1.5 ساله از برابـر خانه شان در مشـــهــد ربوده شد در حالــی که در یکـی از خیابان های اصـفهان رهـا شده بود، توسط کلــانــتـری 28 اصـفهـان پیـــدا شد.با فانوس همراه باشید ملیکا دختر کوچولویی که در مشهد ربوده شده بود در خیابان های اصفهان پیدا شد

ملیکا-دختر-کوچولویی-که-مشهد-ربوده-شد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملیکا دختر کوچولویی که در مشهد ربوده شده بود در خیابان های اصفهان پیدا شد

به گزارش اخـــتصاصی فانوس به نقل از رکنـــا، پدر ایـن دخـــتـر که خبــر پیــدا شدن دخــترش را شیـنـــده بود و هیجان زیــادی داشـــت به خبـــرنــگـار رکنا گفت: لحـظـاتــی پیش به ما خبـر دادنـــد که دخــتـــرمان در حالـــی که در یکی از خیابان های اصـفهـــان رها شده بود، توسط مردم شنــاســـایـــی و به پلیس خبـر داده شده اســت.

وی گفـــت: ما بلــافاصله قصـــد سفـر به اصـفهــان را داریـم.

فانوس : حســیـنی معاون دادســتــان مشهد گفت: ملیـــکـــا دختر بچــه یک و نیم سالـــه که از اول مردا‌ـــدماه در مشـهـــد مفـقود شد که در ایــن راســـتـا دســتور ویژه صادر شد و پرونده به شعبــه 409 جرایـم خاص مشهــد ارجـاع شد.

ملیکا-دختر-کوچولویی-که-مشهد-ربوده-شد

وی ادامـه داد: با پیگیــری های انجـام شده ایـن کودک امـروز به صورت رهـاشــده در اصــفهـــان پیــدا شد و تحویل بهـــزیــســـتــی داده شد. مراحل انـــتـــقال این کودک در حال پیگـیـری اســت.

فــــــانـــــــوســــــــ : معاون دادستان مرکز اســتــان خراســان رضوی خاطـــرنـشان کرد: یک مظـــنون که از نزدیـــکـان این خانواده است در این خصوص دستـــگـیر شده و تحقیقـات در خصوص ایـن آدم ربــایــی و نحوه انـتقـــال کودک به اصفـــهـان ادامـــه دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملیکا دختر کوچولویی که در مشهد ربوده شده بود در خیابان های اصفهان پیدا شد

مجله اینترنتی فانوس : این مرد پیش از این به در باره گم شدن دخــترش به خبرنـــگار ما گفتــه بود که ساعت 2 ظهــر از خانـــه پدرم برمــی گشـتیم که دخـــتــر 5 ساله ام به همراه ملـیـکـــا مشـغول بازی با جوجه های خانه مان شدنـد و با ما داخل نیـــامدنــد، من که داشتم لبـــاســـم را عوض می کردم خواهــر بزرگـــتر ملــیــکا وارد خانه شد و هرچـــی از او پرسیدم ملیکا کجـاســـت فقط گریـه می کرد و هیـــچی نمـــی گفت.

من که حسـابــی شوکه شده بودم همه جا را گشـــتم و سراغ دخـــترم را ازهمسـایه ها می گرفــتــم که متـاسفــانــه کسـی از دخـــترم خبــری نداشـــت.

زمانـــی که همـه جا را گشتم با پلیـــس Police تمـــاس گرفتم اما آنــهـا بعـــد از ایـــنــکه حســـابی من را منـتـظر گذاشــتــنـد به من گفــتـــنـد به همــراه عکس دخـتـرم به کلـــانــتـــری بروم و من هم عکس را برداشته و به کلانتری رفتم. در آخــر ساعـت 12 شب شکـایت من در کلــانـــتری ثبت شد.

فانوس : همـان ساعـــت ها بود که دخـتـرم به حرف آمـد و ماجـــرای دزدیـده شدن ملــیـــکا را توسط یک خانـم و آقا به برادر بزرگـترش گفت.دخــتـرم به برادرش گفــته بودف یک زن ملـیـــکـــا را به زور سوار پرایــد سفید کرد که رانـنــده او آقـــای جوانـی بود و از مقــابـل خانــه با سرعـــت فرار Escape کردنــد. من با شنـیــدن ایــن خبر، موضوع را به پلیس گفتــم و ماموران آگـاهی پرونده را به صورت ویژه مورد بررسـی قرار دادنـــد.

فانوس : پدر ملیـــکا از تمـام کسـانی که در پیـدا شدن دخـترش خانواده وی را یاری رســانــده اند تشــکر کرد و گفت: خودم شاهد بودم که پلیــس برای پیـدا شدن دخــتــرم تمام تلاش خودشـــان را کردند و به لطـــف خدا و هوشیـاری مردم و پلــیـس دخـــترم توسط مامواران کلــانتــری 28 اصـفـــهــان پیــدا شد.

ملیکا-دختر-کوچولویی-که-مشهد-ربوده-شد

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.