منصوریان

عملکرد ضعیف منصوریان به ضرر استقلال تمام شد!

علیرضا منصوریان سرمربی جوان تیم فوتبال استقلال تهران بعد از گذشت یکسال از مربی گری در این تیم آمارهای منفی از خود برجای گذاشت که به ضرر استقلال تمام شد.

_______________فانوس_______________

آمارهای منفی منصوریان در استقلال

عــلـیرضـا منـصوریــان بازیـکــن سابـــق تیـم فوتبال اســتقـــلال تهـران زمــانی که برای اولین بار در جمــع کادر فنی اســتـــقــلــالـی ها قرار گرفت موافقـان و مخــالـفـان زیـــادی داشـت اما به هر حال توانـــست در استـقــلال بماند و روی نیـــمـکت سرمـــربی گری اســتـــقلــال بنـشـــینــد. امــا بعد از گذشت بیــش از یکـسال آماری از عمـلـکرد منــفـــی منـصوریـــان در اســـتـقــلــال منتــشر شد که مربـــی گری او را زیــر سوال میـبـــرد.

تمام آمارهای منفی منصوریان به ضرر استقلال

ســـرمــربی اســتـقــلال با گذشت بیـــش از یک سال از حضور در ایـــن تیـم آمـار منــفی به نام خود ثبـت کرده است، آماری که کارنامه او را حســـابــی زیـــر سوال برده اسـت.
منـــصوریــان تا بدین جای فعــالیـــتش عملکـــرد بدی نداشتــه است، فصــل گذشته تیم جوانـش را به رده دوم جدول رده بندی رســـاند و در ایــن فصـــل هم امــیدوار است بتوانـــد نتـایج خوبی بگــیــرد اما آنــچه او در ایـن روزها حســابی تحـت فشــار قرار داده اسـت آمار ضعـــیــف منــحـــصـــر به فردی است که برای اولین بار درتـاریـــخ باشــگـــاه به ثبـــت رسـانــده اســت. از ثبـت سنـــگـیـــن ترین شکـسـت اسـتقــلــال در تاریـخ بازی با تیــم های خارجــی تا اولیـن شکست باشــگــاه در بازی های افــتـتـاحـیــه همـه آمار ضعــیفـــی است که آبی ها آن را به ثبت رسـانده اســت.

منصوریان

ثبت آمار منفی منصوریان به ضرر استقلال

1- اسـتـــقـلـــال برای اولیـن بار در تاریخ خود موفق به کســـب پیروزی در6 هفــتـه ابتــدایـی نشـد. آبی ها با سرمربیگــری علــیـرضا منصوریـــان تا هفــته ششـــم هیـــچ پیروزی را تجــربــه نکـــرده بود تا هفـــتـه بعــد از تســـاوی در دربـــی آبـــی ها موفق شوند ذوب آهـــن را در هفــته هفتم شکــســت بدهـــنــد و اولین پیــروزی خود را در فصـــل گذشتـه جشـن بگیرند.

2- اسـتـقـــلـــال فصـل گذشته در بازی برگشــت مرحــلــه یک هشــتم نهـــایی لیــگ قهرمـــانـان آسیــا با نتیـــجه 6 بر یک از العین شکست خوردند، شکـستی که نه تنهــا سنـــگـــیــن ترین باخت در بازی های لیـــگ قهرمانـان آســـیا بلـــگــه بدتریـــن نتـــیـجه ایــن تیـــم برابـر یک تیـم خارجی در بازی های دوستانه و رسـمی محــسوب می شود.

3- منـصوریان در همان هفــتــه اول لیـــگ هفـدهـــم در بازی شب گذشـته یک آمـــار منفـی دیگـر به نام خود ثبت کرد، اســتــقــلال برای اولیـــن بار در تاریـــخ لیگ برتر در بای افتتاحـــیه شکست خورد. این اولیــن آمـــار منـفی است که منصوریان در هفته اول لیگ هفـــدهـــم به نام خود ثبـت کنـد و بایــد دیــد آیـا این آمـار ضعیف ادامه دار خواهــد بود یا نه.

تلاش های زیاد منصوریان به ضرر باشگاه استقلال تمام شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.