مهدی رحمتی

شکایت عضو سابق هیات مدیره استقلال از مهدی رحمتی

معینی که چند وقت پیش اعلام کرده بود از مهدی رحمتی شکایت می کند در نهایت تصمیم خود را عملی و از دروازه بان تیم استقلال به دادسرا شکایت کرد.

مسعود معینی از مهدی رحمتی شکایت کرد

عــضو سابق هیـــات مدیــره باشـــگاه اســـتقلال از دروازه بان ایـــن تیم به دادســرای فرهنگ و رســانــه شکایت کرد. مسـعود معـیـــنـی عضو سابــق هیـــات مدیـــره باشـــگــاه استقـلــال از سید مهــدی رحـمتی به دادسرای فرهنــگ و رسانــه شکــایت کرد.

معینـی که چنـد وقت پیــش اعـــلــام کرده بود از رحــمتـی شکـایـــت می کنــد در نهـایت تصــمیم خود را عمــلـی و از دروازه بان تیم استـقلـال به دادسرا شکـایت کرد. عضو هیات مدیـــره باشـگـــاه استـــقلال چندی پیــش در گفت و گویی ازمهـدی رحـــمــتی انـــتــقـاد کرد و البتـه دروازه بان استــقــلــال هم انـــتـــقادی را از وی مطـرح کرد.

معینی چنــدی پیـش با تغـــییـــرات صورت گرفـتــه توسط وزارت ورزش از هیات مدیره اسـتـــقـلـــال برکــنــار شد. با کنــار رفـتـــن معـیـنی، اسـتــعفـای جهانــیــان و درگذشــت منــصور پورحیـدری، اکــبـــر عبـــاسـی ملـکی، جواد قراب و محـــمد حسین قریب به هیـــات مدیــره استــقــلـال اضـافـه شدند.

مهدی رحمتی

شکایت معینی از مهدی رحمتی

شکایت از مهدی رحمتی دروازه بان استقلال توسط یک عضو هیات مدیره

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.