مهران غفوریان پس از عمل جراحی با ویلچر در سریال جدیدش بازی می کند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مـــهران مهام از پخـش سریــال «پنـــچـری» پس از اتـمـام مجموعه «نفس» از شبــکـه سه سیـــمـا خبـــر داد و در عین حال توضیحـاتی هم دربـــاره وضعــیـــت جســـمانــی مهران غفوریــان پس از عمـل جراحی ارائه کرد.با فانوس همراه باشید مهران غفوریان پس از عمل جراحی با ویلچر در سریال جدیدش بازی می کند

مهران-غفوریان-پس-عمل-جراحی-با-ویلچر-د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهران غفوریان پس از عمل جراحی با ویلچر در سریال جدیدش بازی می کند

مجله اینترنتی فانوس : ایـن تهــیه‌کـــننــده سریـالـــ‌هـای طنز تلویزیون در گفـــتــ‌وگو با ایــســـنـــا دربـاره شرایــط جســمانی مهران غفوریان اظـــهـــار کرد: مهران غفوریـــان از بیمـارستـان مرخص شده و یک دوره یک ماهه نقــاهت دارد امــا نکتهـ‌ای که وجود دارد با توجه به ایـــنــکه پزشـــک او مطـرح کرده است اصـــلـــا نبایـــد حرکتی بکند چرا که مجــبور به جراحــی دوباره خواهد شد، قرار اسـت با شرایــط جدید از حضور مهـران غفوریان در سریـــال استـفاده کنـــیـم و برای حضور ایــن بازیــگر Actor از ویلـــچـر و یا عصـا در ایـن مجـــموعه اســـتــفــاده خواهـیم کرد.

فــــــانــــــــوس : او سپــس توضیـــح داد: مهران غفوریان طی روزهـــای آیـــنـده به گروه «پنچری» ملحق خواهد شد.

این تهـــیهـــ‌ــکـــنــنده در ادامه دربـــاره جزئیات ساخـــت «پنچری» و روند تولیــد آن توضیح داد: در حال حاضــر اواخر ساخـت مجموعه «پنـچـــری» را میـ‌ـــگـذرانـــیــم و ۱۰ درصــد بیـــشـــتـــر به اتمـام آن باقـی نمــانده اســت.

فانوس : مهام همچـــنـیـــن دربـــاره پخـــش «پنچـری» پس از مجموعه «نفس» نیز اظــهـار کرد: آنونس «پنچری» پس از شب‌ـهـای احـیا به روی آنـــتـــن خواهــد رفت و ایــن مجــموعه قرار است پس از ایـام رمـضـــان و با اتمــام «نفــس» به روی آنـتـن برود.

با سعه صدر از اتـــفاقات نشــســت «زیـر پای مادر» بگذریم

مهـــام در بخـش دیـــگری از گفت‌وگوی خود دربـــاره حاشیـــهـــ‌ـــهای برخورد یک بازیـــگـر با اهـــالــی رســانـــه در قبـال توهینـــی که به اهالـی رســانه داشتــه است، اظـــهار کرد: خواهـش من ایـن اســـت که رسانـــهــ‌ـها با ایـــن ماجرا با سعه‌صدر رفتار کنـــنـــد. اتفـــاقاتی که طی روزهای گذشته به وجود آمد بر اســـاس شرایـط لحــظه‌ای بوده اســـت و شرایــط روحی آدم‌هـــا در لحظـــه است که همگـی باید با سعه صدر از کنار آن رد شویم چرا که همگی لازم و ملـــزوم هم هستـــیـم.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.