موتور سواری که روی ۱۶ نفر در یک پارک اسید پاشید / در تهران اتفاق افتاد

به گزارش مجله اینترنتی فـــــانــــــوس : یـــک منبـــع آگاه در گفتــگو با فارس از اســیدپــاشــی راکب موتورسوار به ۱۶ نفـر در بلوار فدائیان اســلـــام تهران خبــر داد.با فانوس همراه باشید موتور سواری که روی ۱۶ نفر در یک پارک اسید پاشید / در تهران اتفاق افتاد

موتور-سواری-که-روی-16-نفر-در-یک-پارک-اسید-پ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موتور سواری که روی ۱۶ نفر در یک پارک اسید پاشید / در تهران اتفاق افتاد

مجله اینترنتی فــــــــانـــــــــوســــــــــ : وی گفـــت: صبح امـروز یک راکب موتورسوار به ۱۶ نفــر در بلوار فدائیان اسلام اسیــد پاشــیـده که این افـراد دچــار مصدومیت شده‌اند.

در همین حال سرپــرست دادســـرای امور جنـــایــی تهـران در این رابـطه گفــت: شب گذشـــتـه میــان یک مرد ۴۰ ساله و اعــضای یک خانواده در پارک فدایـــیـان اســـلـــام درگـــیـــری لفظـــی رخ میــ‌ـدهـــد. ایـــن مرد با مخالـــفت خانواده حاضـر در پارک مواجـهـــه میـــ‌شود و بحـــث شدیدی میـان آنــهـــا در میـــ‌ـــگیرد.

موتور-سواری-که-روی-16-نفر-در-یک-پارک-اسید-پ

فانوس برترین مجله اینترنتی ایران

فانوس : پس از ایـن اتـــفاق مرد ۴۰ سالــه متـهـم به اســیـدپـاشی به منزل خود باز میـ‌ـــگـردد و با یک دبـه اسیــد به پارک رفــتــه و فارغ از ایـــنـــکه چه افـرادی در مقـابــلــش هســتــند شروع به اسـیـدپاشی می‌کـــند.

موتور-سواری-که-روی-16-نفر-در-یک-پارک-اسید-پ

وی گفت: ایـن فرد در همان محـــل دســتـــگــیر شده و اعـتـراف کرده اسـت و مصدومان ایــن حادثه نیـز جراحت سطــحـی برداشتهـــ‌ــانـــد و حال عمومی آنهـــا خوب گزارش شده اسـت.

سرپـــرست دادسرای امور جنـایـــی نیـز اضـافــه کرد این موضوع کامـلا شخــصی بوده اسـت و ربـطی به حوادث دیــروز تهــران ندارد.funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.