موسیقی

موسیقی بر بازگشت افراد در کما تاثیر دارد؟

تجربه ثابت کرد که موسیقی با قدرت نفوذی که در احساسات آدمی دارد می تواند تاثیرات عمیقی در رفع استرس، اضطراب و سرحال آوردن بدن و تقویت حافظه ایجاد کند.

_________________فانوس_________________

آیا موسیقی واقعا می تواند به بازگشت فرد از کما کمک کند

ارسطو موسیقی را یکی از شاخـــه های ریــاضــی می دانسته و فیـــلسوفان اســـلـامی نیز این نظـر را پذیرفــته انـد، همانـــنـــد ابــن سیـــنا که در بخش ریــاضـی کتـــاب شفـا از موسیـقـــی نام برده اســت. ولی از آنـجـــا که همه ویژگـی های موسیـقــیـــمانــنـد ریاضـــی مسـلــم و غیرقابل تغـــیـــیـــر نیسـت، بلـکه ذوق و قریـــحهٔ سازنــده و نوازنده هم در آن دخـــالت تام دارد، آن را هنر نیـز می دانند. در هر صورت موسیــقی امروز دانـش و هنـری گسـترده ای است که دارای بخـــش های گوناگون و تخـــصصی می باشد.امـا این علـم، هنـــر و یا پدیــده ی فوق الــعـاده چه تاثــیـــری بر انــسان و روحیـاتــش دارد؟

شایـــد برای شما هم این سوال پیش آمــده که چطور فردی که در کمـــا اســـت، وقتـی صدای فرد مورد علـــاقــه اش را می شنود که برایش موسیـــقــی می گذارد یا آوازهـــای مورد علـــاقـــه اش را برایـــش می خواند، از آن آگاه می شود و این به بیـــرون آمـدن او از آن وضعــیــت کمـــک می کنـد. شایـــد نوعی اغراق عاطــفی و احـــساسی باشـد اما تحـــقیـــقات نشــان می دهــد که موسیقی واقعـــا در این زمـیــنه اثربخــش است.

موسیقی

تاثیرات موسیقی

موزیـسیـنــی به نام رابـیـــن گیـب از گروه Bee Gees کسی بود که مدتــی به کمـا رفت و در آن شرایـــط خانواده ی او برایش آهنگ های مورد علاقـه اش را گذاشـتنــد و یا خوانـدنــد و ایــن باعث شد که او بتوانــد از این وضعــیت بیــرون آمـــده و بهـــبود پیدا کنـــد. آیا فکـر می کنید موسیقـی همیــشـه باعـث ایــن بهـبودی می شود؟
تحــقـــیـــقـــات انجــام شده در سال های اخـــیـــر نشـان می دهـــد که موسیـــقی تأـــثیـــر زیادی بر روی این دسـت از افـــراد دارد، حتی زمـــانـــی که به نظر می رســد فردی که در کمـــاسـت آن را نمی شنود. محـقـقــان دریافـته انـــد افرادی که در وضعیت آگــاهی بسـیار جزئی هسـتند به لحاظ روانی نســبــت به شنــیــدن اســـم خودشــان واکـنـــش نشـــان می دهـند. در سال 2012 ، با استفاده از پرتونگــاری مغــزی بر روی بیـمــارانی که در اغـمــا بودند و نیــز بیماران سالـــم، محــققـــی توانـــسـت ثابـت کنــد که شنــیـــدن موسیـــقی آشــنـــا پیـــش از شنیدن نام خود فرد، باعـــث افـزایــش و تقویت واکـــنـــش بیمــاران نسبت به نامشـــان شد. در سال 2014 ، محـقــقـان اعلـام کردنـــد که اجـرای موسیقی آشنا برای افرادی که در وضعـــیـت آگـاهی جزئی هستـنـــد در مقــابـل پخـــش صدای مداوم برای افرادی که در همـان وضعـــیـــتـــند، باعث افـــزایـــش بهبودی بیمـار می شود. آنــهـا معــتقـدند که نه تنـهـــا موسیـقــی، بلکه بســـیـاری از نشـــانـه های شنـیداری آشــنـای دیــگـر می تواند انعـــطاف پذیری مغـز فردی را که مغـزش آسـیــب دیـــده افـــزایش داده و به بهبودی او کمک کند.

تاثیرات باور نکردنی موسیقی بر روی افرادی که به کما رفتند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.