مین خنثی نشده در نزدیکی پادگانی در خوزستان حادثه آفرید

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : انفـجــار مین در نزدیکــی پادگـان شهیــد فرجوانی یک نفــر را راهــی بیــمـارسـتـان کرد.با فانوس همراه باشید مین خنثی نشده در نزدیکی پادگانی در خوزستان حادثه آفرید

مین-خنثی-نشده-نزدیکی-پادگانی-خوزس

ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مین خنثی نشده در نزدیکی پادگانی در خوزستان حادثه آفرید

فــــانـــــوســـــــ : شهــیار میرخــشـتـی رئیس مرکز اورژانـــس و فوریـــت های پزشکــی خوزستان گفت: ساعـت هفت و نیـم صبـــح امروز جمــعه ۲۰ مرداد ماه یک فقره حادثـــه Incident به مرکـــز اورژانـس گزارش شد که عوامـــل مربوطه بلـــافاصلـه به محـــل اعــزام شدند.
وی اظـهار کرد: متــاسـفــانــه انـفجـار مین در موقعیت مسیـر حمـیدیــه روبروی منطقـه عیـــن دو جنـب دیوار پادگــان شهــید فرجوانی باعـث مجــروح شدن یک شهـــروند شد.
فانوس : میــرخشـتــی بیـان کرد: تکـنـسیـــن های اورژانـــس پس اینـکه خدمـــات ویژه درمــانی را در محل حادثــه انــجــام دادند، فرد مجــروح را در اســـرع وقت به بیمـارستان منـــتقــل کردنــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.