نحوه از بین بردن بوی رنگ در خانه

نحوه از بین بردن بوی رنگ در خانه

از موادی استفاده کنید که بو را جذب می کنند که بهترین آنها زغال است؛در روند بازسازی خانه ما، دیوارها به تازگی رنگ شده اند. بوی رنگ دیوار آزار دهنده است و کمی تحملش برایمان دشوار است. برای رهایی از بوی رنگ در خانه چه راهکارهایی را پیشنهاد می دهید؟

با توجه به نوع رنــگــی که برای نقـــاشی دیوار خانه خود انـــتخـاب کرده ایـد، مدت زمان از رفـــع بوی رنــگ در خانه متـفـــاوت اســت. اگـر در این فصــل گرم خانه خود را رنــگ آمیـــزی می کنـــید که کار راحـــت تر اســت. پنــجــره ها را باز کنــیـد! ولی اگــر در فصل زمــستـــان دیوار را رنـگ می کنـــید، روش های دیــگری وجود دارد.

از موادی استـفـاده کنید که بو را جذب می کنـــند که بهــتـــریـــن آنــهـا زغال اســـت. تعدادی زغـــال را در گوشه هایی از اتاق قرار دهیــد و آنـــهـــا را در طی چنـــد ساعــت نو کنید.

آمونیـاک برای رفـع بوی رنگ در خانه منـــاســب است. مقداری آب سرد درون ظرفـی ریــختـــه و یک قاشـق غذاخوری آمونیاک به آن اضـــافه کنـید. قبـــل از رفــتـــن به تخــت خواب ظرف را برداشــتـه و با تهویه مناســب هوای خانـــه را متــعادل کنـیـد.

نحوه از بین بردن بوی رنگ در خانه

از موادی استفاده کنید که بو را جذب می کنند که بهترین آنها زغال است

پـــیاز هم از دیگـــر مواد طبـیــعی اسـت که می توانــد برای از بیـــن بردن بوی رنـگ در خانه و عوارض بوی رنـــگ یاری رســان باشد. یک ظرف برداریــد و پیازهای حلقـه شده را درون مقـداری آب قرار داده و درون اتــاق تازه رنــگ شده بگـــذارید. الـــبــتـه که بوی پیاز هم می تواند درون فضــای خانه پخـــش شود. دانه های قهوه هم می توانـند بوی رنگ خانه را جذب کنـــنــد که در ایـــن صورت نیـــاز به تهویه دارد.

با این روش های ساده و کاربردی بوی رنگ را از خانه خود محو کنید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.