نشانه ها و علائم سرطان

علائم اولیه و هشدار دهنده سرطان

در این مطلب به ۵ مورد از علائم سرطان اشاره میکنیم که شناخت این علائم درمان و شانس زنده ماندن را بیشتر میکنند.در بخش سلامت مجله خبری سرگرمی فانوس همراه ما باشید.

علائم هشدار دهنده سرطان

وقتــی صحـــبــت از سرطـان به میـــان می آیـد مســلـمـا هیـــچکس دوست ندارد علـائم اولیـه ایـن بیمــاری را در خود شنــاســایی کنــد.از آنـجـا که تشــخــیــص اولیه سرطـــان در درمان آن نقش حیــاتی ایـــفـا می کنـد لذا بهتر اســت همــه با علایم هشـــداردهــنــده اولیـه سرطـان آشـنـــا باشـــنـــد.

از نقطه نظر جهــانـــی، سرطان یکی از علـل اصـــلـــی مرگ زودرس اسـت. ایــن بیــمـاری گاهـی اوقات بدون هیــچ علامـت هشـــدار دهـــنده ای گســـتـرش می یابــد ولی در اکثــر موارد همــراه با علـائم هشداردهنده است.
شنـاخـت هرچــه زودتر ایـن علـــائم تشـخــیص احـــتمـالـی سرطـــان را زودتـر و شانـــس زنده مانــدن را بیـــشـــتر می کنـــد.

نشانه ها و علائم سرطان

نشانه ها و علائم سرطان

تغییرات وزن :

بـــا حمـله سلول های سرطانی، بدن شمـــا ممکـن اسـت با از دست دادن وزن مواجه شود. بسـیـــاری از بیــمـاران مبتلـــا به سرطان تشخیـص داده نشـده به طور غیـر منـــتظـره ۱۰ پوند یا بیشتــر از وزن خود را از دست می دهنـد. در واقعـــکـــاهـــش وزن غیـــر منــتظره می تواند اولیـــن نشــانه سرطـــان باشد. الـــبـته کاهـش وزن بدون علـــت الــبتـه به بیـمـــاری های دیگــری ماننـــد پرکاری تیروئید، نیز مرتبـط است. اما در سرطـان های مری، ریه، لوزالـمعده و معــده نیز علامت شایـــعــی اســـت.

تب یا از دسـت دادن خون:
تب واکـنــش بدن به عفونت یا بیماری اســـت. تب در افـــرادی که سرطـان دارند، یک علـامـت است به این معنـا که سرطان به یک منــطـــقـــه جدیـــد گســـترش یافـتـه است. تب به ندرت از نشــانه های اولیـه سرطـــان است ولی می توانـد نشـانه ای از ابـــتــلـــا به سرطان خون، لوسمـی یا لنفوم باشـد. برخـی از سرطـان ها نیز ممــکــن اســت با خون ریـزی غیـر معمول شروع شود. به عنوان مثـال سرطـان کولون یا رکــتـــال با خون در مدفوع همراه اســـت در حالی که خون در ادرارنـــشـــانه های از سرطـــان پروستـــات و مثانـه اسـت. ایــن مهـم است که در صورت بروز علائم ایـن چنـیـنی یا ترشـــحـــات غیــر معـمول با پزشـــک مشــاوره کنــید.

درد و خستـگی:
خسـتـــگــی غیر قابــل توضیـح یکــی از دیــگـــر علـائم سرطـان و از شایـع تریــن آنـــها است. خسـتــگی برجسته تریـن علـــامـت ابتـلـــا به لوسمی اســت. علـاوه بر ایـن که می توانــد به از دست دادن خون و سرطان های دیگر نیـــز ربـط داشـــتـــه باشــد. در برخـــی موارد و در صورت متاســـتاز، سرطان باعث درد می شود. سرطـان های روده بزرگ، پروستــات، تخمدان و مقعد با درد کمـر همــراه هستــند.

سرفــه مداوم:
سرفه به خاطـــر علل زیـادی بروز می کند و می تواند ناشــی از سرمـــاخوردگی، آنفـــلوآنزا، و یا حتـی رطوبت کم باشـد. اما ایــن علــامت می تواند نشــان دهنــده بروز سرطان ریـه باشــد اگـر برای یک مدت طولانــی با وجوددرمان های مخـــتــلـــف باقـــی بمـانــد. سرفــه های مکرر که منجـر به گرفـــتـــگـــی صدا می شوند و سرفـــه های خونی را بایـــد جدی گرفـت. سرفــه مداوم همـچنین می تواند گاهـــی نشانه ای از سرطــان تیـــروئید باشـــد.

تغـــییرات پوستـی:
این تغــییـرات اغـلب به سرطـان پوست ربـــط دارند. لکـــه های سفـیـد در دهان نیز می توانـند نشانــه ای از ابـتـــلـــا به سرطـــان دهان باشنـــد. توده یا برآمـــدگـی زیـر پوست می تواند نشـان دهــنـــده تومورها از جمــله سرطـــان سینـــه باشد. تغـــیـــیـــرات پوستی دیگر از جمـــلـه لکه های تیره یا هیپرپـیگــمانـــتاسـیون، افــزایش رشــد مو، یرقان و سرخی را بایـد جدی گرفـت.
سرطــان بدون هیـچ علائم هشــدار دهـــنـــده:در حالی که بســیاری از سرطـان ها دارای علـــائم هســـتنـــد، برخــی از انواع آنها نیـز هیچ علـــامـــتــی ندارنــد تا به مرحـــلـه پیـــشـــرفت نزدیک شوند؛ مثل سرطان پانـکـــراس. سابـــقـــه خانوادگـی ایـن بیمــاری و همچـنیـــن تورم مکـــرر لوزالــمــعـده ممــکـن است خطـر ابـتـــلـا به ایــن سرطان را افزایـش دهــد. برخی از موارد ابـتـــلـــا به سرطــان ریــه نیز ممــکـــن است بدون علامت سرفــه پیـــشرفـت کنـد.

 سرطان این بیماری ترسناک با این نشانه ها و علائم ظهور می کند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.