نصب پرچم داعش در شیراز و شایعه هایی که دوباره قوت گرفت

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : رئیس پلیس اســـتان فارس از تائید خبر دســـتگـــیـری متـــهـمـان نصــب پرچـم داعش در محـل پل فســـا شیراز خبرداد و گفـت: در همان ساعــات اولیه بامداد روز جمــعـه ماموران پلـــیــس امنـیـت عمومی فرمـــانــدهی انـــتظــامـــی اســتان متـــهــمــان را دستـــگـیـر کرد.با فانوس همراه باشید نصب پرچم داعش در شیراز و شایعه هایی که دوباره قوت گرفت

نصب-پرچم-داعش-شیراز-شایعه-هایی-که-د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصب پرچم داعش در شیراز و شایعه هایی که دوباره قوت گرفت

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـــنـــا، سردار احـــمد علی گودرزی رئیس پلـیس Police اسـتان فارس با تشـریــح ایـــن موضوع اظــهـــار کرد: بامــداد صبـــح جمــعـــه ساعـــت ۴ صبـح تاریخ ۱۹ خرداد ماه این افراد در محل پل Bridge فسـای شیــراز اقــدام به نصب پرچم داعـــش ISIS کرده بودنـد که پس از شناسایـــی از سوی ماموران پلــیس امنـــیـــت عمومی فرمـانــدهــی انــتظامــی اســـتان شنـاسـایـــی دسـتــگیر شدنـد.

نصب-پرچم-داعش-شیراز-شایعه-هایی-که-د
فانوس : این مقام انتــظـامـی اســـتان فارس افزود: هر دو متـــهـم جهت بازجویی پیــرامون علـــت و انگیــزه آنان از ایــن اقــدام در اختـیـــار پلیس امــنـیت عمومی هســتـند.
وی با تاکــید بر ایـنکه به دنــبـــال حوادث تروریستـــی اخـیر تهـران، متــاســـفانه برخـی افـــراد مغـــرض و ناآگــاه اقدام به پخــش شایـــعاتـی در فضای مجازی مبـــنی ایــجاد ناامنـــی در اماکن مذهبی را دارند افــزود: از آنجــا که انـــتــشــار اینگونه اخـبــار توسط هر شخـــص حقیقی و حقوقی جرم Crime محـسوب می شود و با انــتشار دهـــنـــدگــان ایـــن  نوع خبـــر برخورد قانونی صورت می گیـرد. هرگونه شایـــعــه منـتـــشـر شده از طریق پلیس فتا رصد شده و منتــشــر کنــنــدگـان شنــاسـایــی و با همـــاهنگــی مقــام قضـــائی تعـقـــیب و برخورد قانونی خواهـد شد.

مجله اینترنتی فانوس : وی در توصیــه به شهروندان اعلام کرد: از انتـــشـار هرگونه خبــر کذب پرهـیـز داشـته باشــنـد زیــرا ضروری اسـت برای اطـــلـاع بیشتـــر اخـبـــار یا حوادث انــتظــامی و امــنــیـــتــی را از کانـال های اطلــاع رســانـی رســمی اخبار خود را دریـــافت و به شایعات منـــتـشر شده در فضای مجازی توجه نداشــتـــه باشنـــد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.