نقش تخم مرغ در قد کودک نقش تخم مرغ در قد کودک

تاثیر تخم مرغ در بلند قد شدن کودک

قد کودک به عوامل زیادی بستگی دارد اما تخم مرغ تاثیر شگفت انگیزی در رشد آن ها و همینطور بلند قد شدن شان دارد.با ما در بخش سلامت مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید.

نقش تخم مرغ در قد کودک

نــتــایـــج مطـالعــات پیـشـیـــن حاکی از آن است که گنجانـدن تخم مرغ به رژیم غذایـــی کودکـان کشورهــای در حال توسعه می توانـــد به کاهـش شیوع عدم رشــد طبیــعـــی آنــان کمک کنـــد.

«لورا ایـنوتی» سرپرست ارشــد تیـم تحــقیــق از دانشگـاه واشــنـگـتـــن، در این باره می گوید:«تخــم مرغ می توانــد منبـع خوب مواد مغـــذی برای رشد کودکـــان باشــد و این احــتـمال وجود دارد که در کاهــش بروز کوتاه قدی در جهان نقــش داشته باشد.»
مطـالـــعـــه نشان داده است کودکــانی که روزانـه یک تخـــم مرغ می خوردند با کاهـــش شیوع کوتاه قدی تا ۴۷ درصـــد و کاهــش وزن تا ۷۴ درصد مواجـه بودنـد.

تاثیر تخم مرغ در قد کودک

در این مطالعه، به کودکــان ۶ تا ۹ ماه به مدت شش ماه روزانه یک تخــم مرغ داده شد و در مقابـــل به گروه کنــترل تخـــم مرغــی داده نشد.
محـققان با مشــاهده نتایج ایــن مطالـــعــه در مورد قد بلـنـدتــر کودکـــانـی که تخم مرغ خورده بودنـــد مصـــرف این ماده مغــذی را برای کودکـــان توصیـه می کننــد.

غذایی مقوی و سالم برای افزایش قد کودک و رشد بیشتر آن ها

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.