نماز احتیاطنماز احتیاط چگونه است؟

کسى که نماز احتیاط بر او واجب شد، بعد از سلام نماز، باید فورى نیت نماز احـتیاط کند و تکبیرة الاحرام بگوید و فقط «حمد» را بخواند و به رکوع و سجده رود.

_____________________فانوس_____________________

نماز احتیاط را چگونه می خوانند؟

همـــه مراجـع: کســـى که نمــاز احتیاط بر او واجـــب شد، بعــد از سلــام نمـاز، بایـــد فورى نیت نماز احتـــیاط کند و تکبـــیــرة الــاحـرام بگوید و فقـط «حمد» را بخوانــد و به رکوع و سجده رود.

 

پس از سجــده دوم، اگــر یک رکعت نماز احــتیاط بر او واجب است، تشهــد و سلــام دهد واگر دو رکــعت بر او واجـب اسـت، رکعــت دوم را مانـــنـد رکــعـت اول انــجام دهــد و پس از تشـهـد، سلـام دهد.

 

نماز احتــیاط سوره و قنوت ندارد و بایـد نیــت آن را به زبـــان نیاورد و بنـــابـــر احـتیاط واجب «حمد» و حتــى «بسم اللـّـه» آن را هم آهــستـــه بگوید. در بیـن نمـاز اصـلى و نماز احـــتیاط، کارى که نماز را باطـل مى ‏کـــند، انجام ندهــد.

 

منابع :
توضیح ‏المسائل مراجع، م 1215 و 1216؛ آیت‏ الله وحید، توضیح‏ المسائل، م 5 – 1224 و آیت ‏الله نورى، توضیح‏ المسائل، م 7 – 1216؛ دفتر آیت‏ الله خامنه‏ اى.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.