نوزادی که به خاطر زشت بودن برگشت خورد !!

سایت دیلی میل نوشت؛ مادربزرگی نوه تازه متولد شده اش را به بیمارستان شهر “سانتا مارتا” کلمبیا تحویل داد.نوزادی که به خاطر زشت بودن برگشت خورد !!


این مادربزرگ گفت: نوزادی که پرستاران به من نشان دادند، بسیار زشت است و گمان نمی کنم از رگ و خون ما باشد. کارکنان بیمارستان نوه مرا با نوزادی دیگر جا به جا کردند؛ این در حالیست که کارکنان بیمارستان این قضیه را نپذیرفتند و گفتند: هیچ اشتباهی رخ نداده است و تنها این نوزاد، در آن روز به دنیا آمده است.
وزیر بهداشت شورای شهر “سانتا مارتا” گفت: مادربزرگ، حضور نوزاد تازه وارد را به خانواده خود نپذیرفت و او را به بیمارستان تحویل داد، اما با انجام برخی آزمایش های ژنتتیکی مشخص شد نوزاد متولد شده متعلق به این خانواده است.

مادربزرگی که نوزاد تازه متلود شده رانپذیرفت,نوزادی که به بیمارستان برگشت داده شد,نوزادی که به خاطر زشت بودن به بیمارستان برگشت داده شد,نوزاد زشتی که مادربزرگش او را نپذیرفتمادربزرگی که نوزاد تازه متلود شده رانپذیرفت,نوزادی که به بیمارستان برگشت داده شد,نوزادی که به خاطر زشت بودن به بیمارستان برگشت داده شد,نوزاد زشتی که مادربزرگش او را نپذیرفتمادربزرگی که نوزاد تازه متلود شده رانپذیرفت,نوزادی که به بیمارستان برگشت داده شد,نوزادی که به خاطر زشت بودن به بیمارستان برگشت داده شد,نوزاد زشتی که مادربزرگش او را نپذیرفت

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.