نیروهای قطری از جنگ با یمن انصراف و به کشورشان بازگشتند

به گزارش مجله اینترنتی فــــــــانـــــــــوس : نیــروی هوایی قطر که در قالب ائتلاف زیـــر نظــر عربسـتان در تجـــاوز علیه یمـن مشارکت داشت با پایـــان دادن به حضور خود در ائتلـــاف عربی، به کشور بازگشت.با فانوس همراه باشید نیروهای قطری از جنگ با یمن انصراف و به کشورشان بازگشتند

نیروهای-قطری-از-جنگ-با-یمن-انصراف-و-به-ک

ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

نیروهای قطری از جنگ با یمن انصراف و به کشورشان بازگشتند

به گزارش فانوس به نقل از تلویزیون الجزیـره، نیروی هوایــی قطـــر که در قالـب ائتلاف زیـــر نظــر عربـسـتــان در تجاوز علـــیـه یمــن مشـارکــت داشت با پایان دادن به حضور خود در ائتلاف عربی، به کشور بازگـشت.ایـــن نیروها که در فرودگــاه دوحه با استـقـبال خالـد الــعطـیه وزیــر مشــاور در امور دفـاعی و تعــدادی از فرمـانـدهــان و مقامات عالـــی کشور روبرو شدنـــد، در مدت زمــان حضور در ائتلـاف عربی در یمن ، با بیـــش از دو هزار ساعت پرواز در بمباران مواضــع شبـه نظامیان حوثی و علی عبدالـلــه صالــح سهـیم بود. همچـنــین نیـــروی هوایـی قطر در این مدت بیـــش از دوازه هزار تن کمک و تجـهیـزات را در قالب ائتلاف عربی برای نیـروهای عربستـــان ارسـال کرده بودند.

ـ ـ ـ ـ ــ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.