هدی من را برد به خانه اش تا برادرش به من تجاوز کند و فیلمبرداری کنند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : زن جوان قربانی نیت پلید خواهر و برادر شیــطـــان صفـت در آپـــارتمان شدنـد.با فانوس همراه باشید هدی من را برد به خانه اش تا برادرش به من تجاوز کند و فیلمبرداری کنند

هدی-را-برد-خانه-اش-برادرش-ت

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ

هدی من را برد به خانه اش تا برادرش به من تجاوز کند و فیلمبرداری کنند

به گزارش فانوس به نقل از گروه جنــایی رکنا، رئیس پلیـــس Police شهـــر نصر گزارشـــی از اقدام شوم با یک زن جوان توسط یک خواهر و برادر دریــافـــت کرد.
اقـــدامــات پزشکـــی روی ایـــن زن صحت گفته های او را تایید کرد و تحـــقـــیقات برای دســتـگـیـــری ایــن خواهر و برادر که هدی و هیــثم نام داشـتنـــد شروع شد. تحـــقــیـقات پلیــسـی نشان داد که هیـثـم از خلافــکــاران سابـــقــه دار است و به عنوان یک رانــنــده کسـب درآمـــد می کنـــد.
ایـــن زن جوان که قربــانـــی نیت کثـــیف هدی و برادرش شده بود در اظـهـارات خود گفت: روز حادثــه Incident من به همـــراه هدی به خانــه آن ها رفتــیــم، هدی دوست من بود و به من گفـــته بود که کسـی در خانـه آن ها نیســت.
فانوس : ایــن زن جوان در بخـــش دیـــگــر اظـــهارات خود گفت: به محض وارد شدن به خانه و بســتن در با یک مرد درشـــت هیکل مواجـه شدیـــم امـــا هدی خیــلــی عادی رفتـار کرد و از من خواست که خود را تسلیم نیـــت شوم او کنـم، در ابتـــدا متوجه نشدم امـــا زمانـــی که آن مرد شیــطان Evil صفــت به من حمله کرد و مورد ضرب و شتــم قرار داد فهــمیـــدم دست او با هدی همــدست اسـت.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ

هدی من را برد به خانه اش تا برادرش به من تجاوز کند و فیلمبرداری کنند

فانوس : ماموران پلـیـــس راهـی خانــه ایـــن خواهـر و برادر شدنــد و آن ها را دســتـگـــیـــر کردند اما آن ها منــکر همه چیز شدنـد، ماموران پلیـس در بازرســـی از گوشی هیـــثـــم به راز شوم او پی بردنــد.
فــــانـــــوســـــ : تحـقــیـــقــات نشـان داد در تمام مدتـــی که هیثـم به ایـــن زن تجاوز Rape می کرده است هدی از لحــظـــات شوم فیـــلم می گرفتـــه است.
زمانی که ایـن خواهــر و برادر شیــطـــان صفـــت در برابر تصـاویر ثبت شده قرار گرفتـند به اقدام کثـیـف و شوم خود اعتراف کردنـــد.
تحقـیـــقــات در خصوص ایـــن خواهـــر و برادر برای پی بردن به انـگـیـزه و سلـــامت روان آن ها ادامه دارد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.