همسرداری مدرن

به سبک مدرن همسرداری کنید !

زوج های موفق دنیا از شیوه همسرداری مدرن استفاده می کنند؛همسرداری مدرن یکی از بهترین شیوه های همسرداری است که زوج های موفق در دنیای مدرن امروزی از آن استفاده میکنند.در این مطلب همراه ما باشید.

____________________________فانوس____________________________

از همسرداری مدرن چه میدانید؟

وقتـــی زنــدگـــی مشـتـرک شروع می شود، زن و مرد هر یک به نوبه ی خود آگاهانه یا ندانـــسته متــعـــهد می شوند که برای ایـــجـــاد و داشتن زندگی مشتـرک شاد و پرطـراوت در کنـار هم تلاش کنند.

امـــروزه شرایـط زنـدگی مشتـــرک ، گونه جدیـــدی از روابط زنـــاشویی را بوجود آورده اســـت و سنـــت و مدرنــیـتــه در کنـــار هم راهی نو باز کرده انــد.ما نکـــاتــی از آن را برایــتان بازگو می کنــیـــم:

همسرداری مدرن

همسرداری مدرن را بیاموزید

1- همســرتان را به عنوان یک مرد بپذیـرید و برای شنـاخـت دنـیـــای مردانـه او دانـــش و آگــاهی خود را افــزایـش دهــیــد.

2 – همسر خود را به چشم یک شی ء مسؤول ننـگـــریـد. بلـــکـه به شخــصـیــت وجودی او احـــترام بگذاریـــد.

3 – جنــبه یا بخـش هایی از شخصـیت شوهرتـان را که باعـــث تمــایز او از سایریـن می شود مورد توجه و تحـــسیـن قرار دهیـد.

4 – برای این که همسرتان با شمــا روراســت باشــد سعـــی کنیــد او را درک کرده و برای افــکــار و احساساتـش ارزش قایـــل شوید. اگــر حرف ها و گفتـه های او مطــابق میـل شما نیـست از خود واکنـــش تند نشـــان ندهــیـــد زیـرا به ایــن وسیـــله بذر بی اعتمادی در زندگی خود می کارید.

5 – وقتـــی همـــسرتـان با شما درد دل می کنـــد و راز دلـش را با شمــا در میــان می گذارد، احـسـاســاتـــش را بپذیــریــد و به او نگویید که اسـرار درونش ناخوشایــنـــد و بی رحــمانـــه اسـت .

6 – به طور مداوم از شوهرتــان انــتــقــاد نکـنـــیـد زیرا انـتـــقـاد پیــاپی باعـــث می شود که شوهرتــان از شما فاصــلــه بگـــیـرد.

7 – او را به درک نکردن ، عدم صمیمـیت و بی احسـاس بودن متـهم نکنــیـد. زیـــرا او درک کردن ، صمـــیـمــیــت و با احــســـاس بودن را به شیوه مردانـــه نشــان می دهد.

8 – نیـازهای واقعــی شوهرتــان را دریابید. ایـن امـــر اتفـاق نمـی افـــتـد مگـــر ایـــن که همســـرتـان این نیازهـا را باز گوید و به همــیــن جهـت در مواقــع مناسب با لحن ملایـــم در مورد نیازهــایـــش از وی سؤال کرده و دیـــدگاههای واقـعــی وی را نسـبـــت به خود و زنــدگـــی تان دریـابیــد و در نهـایـت جوابـی را که شوهرتـان می دهد بدون انـتـقـاد و جبهه گیری بپــذیــرید.

9 – زمـانــی که همــســـرتـان با شما صحـــبـت می کنـد به دقـت به حرفـــهـــای او گوش فرا دهــیـد زیرا عدم توجه شما به گفـــتـــه های او عدم علـاقة شما را نشان می دهــد

10- هیـچ وقت از کارهـــایی که همــســـرتــان برای جلـــب محـبـت شمــا انـجـام می دهـــد انتـقاد نکنیــد برای مثال وقتی او به شمـــا محـبت می کنـــد، آن را بیش از انــدازه لوس ندانـیـد او به شیوة خود ابـراز محـبت می کنـــد.

11 – او را بهشیوه خودتان دوست نداشتـــه باشـــیـد بلکـــه به وجود او نیـــز اهمــیت بدهیـــد. به عنوان مثال اگــر در سالگرد ازدواج تان ، هدیـه ای به او می دهـیـــد سعـی کنیـــد از قبل در مورد هدیة مورد علاقه اش اطلـــاعاتـی به دست آوریــد.

12- از همــسر خود انـتظـــار نداشـــتـــه باشید که با تمــامی طرح ها و ایده ها و افــکـــار شمـــا موافق باشد و آنـها را تحــسیـن کنــد. واقـع بیــن باشیـــد و به او اجازه دهـیـد که نظـرش را هر چنـد که برخلــاف میل شمـا باشد، بیان نمــاییــد.

13 – اصـرار زیادی برای جلــب محــبـــت همســرتان نداشـــتـه باشـــید و این نکــته را زمـــانی که وی عصبــانـی اسـت بیـشــتـر مراعات کنـــیــد. در بسیـاری اوقات حالـت روحی او برای ابـــراز محـــبــت به شما منــاسب نیســـت و اصـرار زیاد شمــا منــجر به مخـالـــفـــت شدیـد او می شود.

14- برای همـســـر خود نقش یک زن حساس و شکنــنـــده را بازی نکنـیــد. زیـرا این حالـــت شمـا باعث می شود که همسرتان فکـر کند شما ضعــیف و بی طاقـتـیــد و اگر چیزی بگوید باعــث رنـــجش تان می شود. بنابـرایـن سعـی می کند که ارتـبـــاط کلــامی کمـــتــری داشته باشد و همین امر باعـث ناراحتـــی شمــا می گردد.

15 – سعی کنیـد که در ارتبـــاط با همـسرتـــان همواره هویت خود را به عنوان یک زن و همـــسر حفـظ کنیــد. زنـــی که توجه به روابـطــش به قیـــمــت از دسـت دادن هویتــش تمام شود به خود و روابطش صدمه می زنـد. زیرا ایـن مسئله باعـــث می شود که وی خود را بخــشــنده تر و دوست داشـتـنـــی تر از شوهرش ببیــنـــد و فکـــر کنـــد که همسرش بی نهایـت خودخواه و ناســپاس است . مردها با زنی به عنوان همــسـر در ارتـبــاط دایمــی باقی خواهنـد ماند که هویت مستـقــل و قوی خود را حفــظ کند.

16 – اگــر احـســـاس می کنید که در روابط خود با همـــســـرتـان از عزت نفس پایــینی برخوردارید و میــل داریـد که او را واداریــد تا در این زمــیــنـه به شما کمــک کند که از احسـاس خوبی برخوردار شوید اشـــتبـاه می کنـــید. ایـــن مسئله مشـــکل شمــاســـت شخصـــاً روی آن کار کنیـد و در صورت لزوم از یک روان شنـــاس کمک بخواهید

17 – زمانی که همــسرتان از فشـــار عصـــبــی رنج می برد سعــی نکـــنیـد از لحاظ احــساسـی به او نزدیک شوید. زیرا اگـــر برای صمیــمیت و نزدیــک شدن به او فشار آوریــد فقط او را عصبـانـی تر کرده و از خود دور می کنـــید. زمانی که اســتـرس او کم شود به حالت عادی خودش بر می گردد.

18- در زنــدگـــی زناشویی خویش سعـــی کنید خود را مسؤول خوشبــخـــتــی خود بدانـید. زنـی که مسـؤولیـــت خوشبـــخـــتیـــزنــدگـی مشـتـــرک را فقـط بر عهده شوهرش می گذارد یک همـــسر آزرده و افـــسـرده به بار می آورد.

19 – او را به دوست نداشــتن و گریــزان بودن از همـســـر و زنــدگــی متـــهــم نکــنــیـــد. زیرا وی اعــتــقـــاد دارد که شریک زنـــدگــی اش را دوست دارد و از او گریـزان نیــســت ولی به نظــرش او را متــهـم به چیــزی می کنــیـــد که در موردش صدق نمی کنـد و این مسئله موجب کدورت در روابـط می شود.

زوج های موفق دنیا از شیوه همسرداری مدرن استفاده می کنند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.