آنجلینا جولی بازیگر سرشناس متهم به آزار و اذیت کودکان یتیم شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : بــازیگر زن به شایــعـات مبــنی بر آزار و اذیت کودکـــان در جریان مرحله انــتـــخـاب بازیـــگران فیلــم جدیـــدش واکــنــش نشــان داد.با فانوس همراه باشید آنجلینا جولی بازیگر سرشناس متهم به آزار و اذیت کودکان یتیم شد

واکنش-آنجلینا-جولی-موضوع-آزار-اذیت

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آنجلینا جولی بازیگر سرشناس متهم به آزار و اذیت کودکان یتیم شد

فـــــانــــــوســــــــ : پس از انــتـــشار مطلـبی در مجلــه «Vanity Fair» دربــاره سوء اســـتـــفـاده و رفــتـار خشــن آنــجـلیـــنا جولی با کودکان یتـــیـــم اهــل کشور کامـــبوج در جریـــان ساخت فیــلم «اول، پدرم را کشــتند» جدیــدتـــریـــن پروژه سیـنـــمــایــی به کارگـــردانی «آنــجـــلــینا جولی»، ایــن بازیگر Actor وکارگـردان هالـــیوودی درباره این اتــهامـات بیانـــیهـ‌ـای صادر کرد.

واکنش-آنجلینا-جولی-موضوع-آزار-اذیت
مجــله «Vanity Fair» ادعا کرده بود در مرحـله انـتخاب بازیگــران برای فیـــلم «اول، پدرم را کشـــتـــند» محــصول کمــپـــانی نتـــفـــلــیکـــس که درباره نســـل‌ــکـــشــی در کشور کامـــبوج است، عوامـل ساخت ایــن فیـــلم در مقــابـل کودکـان یتـیم پول قرار می‌دادند و سپـــس از آنـــها می‌ــپرسیدنـــد که چه چیزی نیـاز دارنـــد و در انتهـا پول را از مقابـل آنـها برمیــ‌داشتــند تا واکــنــش آنـــها را برانگـیزند.

فانوس : گفته می‌شود «مری شاک» کودکی که در نهایـت به عنوان بازیـگر نقش اصلی ایـن فیلـــم انتـخاب شد در جریـــان تسـت بازیگـری خود بسـیـــار احــســاساتـی شده و گفــتــه که ایـــن پول را برای مراســـم تدفـیـن پدرش نیــاز دارد.

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

آنجلینا جولی بازیگر سرشناس متهم به آزار و اذیت کودکان یتیم شد

مجله اینترنتی فانوس : اما «آنجلینـــا جولی» کارگردان ایـن فیـلـــم با انتـــشـــار بیـانــیــهــ‌ـــای به ایــن اتهـامات پاسـخ داد و نوشت: “تــمــامی تمـــهـــیدات برای امنــیت، راحتی و رفــاه کودکان در فیلـــم از مرحــلــه تســت بازیـــگری تا مرحــله تولید فیلم اتـــخاذ شد. ضمن ایـن که والـدیـن، قیــم‌ــهـــا و سازمـان‌ـهای غیردولتـــی در جریان تسـت بازیگری حضور داشـــتــند.

تاکـتـــیـک تسـت بازیگری استفاده شده بر اساس یکــی از صحنـــه‌ـهای فیـــلم طراحی شده و هیــچ پولی از مقابل کودکان برنداشتـــه شده اســـت. خیــلی ناراحـــت هســتــم که یک تمـــرین به شکـــل فی‌ـــالبداهه از یکــی از صحـنـهـ‌هـــای اصــلی فیـــلـم به گونهـــ‌ـای نمود پیــدا کرده که گویا سنــاریوی واقعــی است. این موضوع که پول از مقــابــل کودکــان برداشــتــه شده اشتـباه و ناراحـتـ‌ـکنـــنـــده اسـت و اگـر این اتـــفـــاق می‌ـافتاد از خودم بســـیـار عصــبـــانـی میــ‌ــشدمــ”.
فانوس : فیـــلـــم جدیــد «اول، پدرم را کشـتــند» به کارگردانـــی «آنجلیــنا جولی» بر اسـاس کتاب خاطـرات نوشتـــه «لونگ اونگ» در سال ۲۰۰۰ ساخــته شده اسـت و به داســتان واقـــعی زنــدگــی او در دهه ۱۹۷۰ میـــلــادی و نسل کشـــی حدود دو میـلـیون کامبوجی توسط گروه «خمـــرهـای سرخ» می‌ـــپـــردازد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.