واکنش جالب آزاده نامداری به شوخی حسام نواب صفوی که سر و صدای زیادی کرد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : انتـــشــار ویدیوی حســـام نواب صفوی و شوخی اش با آزاده نامــداری سر و صدای زیــادی در فضــای مجازی ایــجــاد کرده است با اینـــکه وی توضیـح داده که اشـاره به فرد خاصــی ندارد اما اشـارات او همـه را یاد ماجـرای آزاده نامداری انداختـــه و همـــیـن باعث واکــنـــش این مجری تلویزیون شده به شکـلــی که در زیر پســت ایـــنستــاگـرامــی نواب صفوی نوشتـه است: دنـــیـا گرده جناب نواب صفوی مراقـــب باشـید! با فانوس همراه باشید واکنش جالب آزاده نامداری به شوخی حسام نواب صفوی که سر و صدای زیادی کرد

واکنش-جالب-آزاده-نامداری-شوخی-حسام-ن

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

واکنش جالب آزاده نامداری به شوخی حسام نواب صفوی که سر و صدای زیادی کرد

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.