وحشت مردم از بیرون آمدن جنازه خانم دکتر از قبر بعد از یک هفته

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : راز بیــرون آمدن جسد یک پزشـک زن از داخــل قبر مردم محـــلــی نزدیک به قبرستان را به وحشــت انداختــه است.با فانوس همراه باشید وحشت مردم از بیرون آمدن جنازه خانم دکتر از قبر بعد از یک هفته

وحشت-مردم-از-بیرون-آمدن-جنازه-خانم-دکتر

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وحشت مردم از بیرون آمدن جنازه خانم دکتر از قبر بعد از یک هفته

فانوس : جسد ایــن زن زمانــی کشف شد که یکـی از کارگـــرانـــی که در آن حوالـــی مشغول کار بود بوی بسیـــار بدی را استـــشمـام کرد.

فــــــانــــــــوســــــــــ : زنـده شدن و بیرون آمـــدن یک مرده از قبــر خود در منطـقـــه ” پونتیاناک ” انـدونزی موجب ترس و وحشت مردم محـــلی شد. مردم محــلـی در حالــی با جســـد پیـــچیده شده در کفـن ایــن زن روبرو شدنــد که در ابـتدا یکـــی از آنهـا با دیدن ایــن صحنـــه، آن را یک روح دانـــســـتـه بود. اما کشــف جســد این زن زمــانـی صورت گرفـــت که یکی از ساکنـــان محلی که در آن حوالـی در یک کارخــانـــه مشغول بکار بود، با اســـتــشــمام بوی بســیــار بدی دچـــار کنجـکاو شد.

مجله اینترنتی فانوس : وی که بدنـــبــال منشــا ایــن بوی بد بود ناگــهـــان با جنازه پیچـیــده در کفـن ایـــن زن روبرو شد.گفتــه می شود جنازه متعـلـق به یک پزشک زن بوده که در بیمـــارسـتـان دکتــر ” سوهارسو” پونتـــیانــاک فوت نموده و هفـتــه پیش به خاک سپـرده شده بود.” هارنو ” افــســر پلیــس Police در این خصوص گفـــت : ” این جســد متـــعـلـــق به یک پزشــک زن است که هفتـه پیــش در بیـمـارســتــان سوهارسو درگـــذشـت. ما هیــچ اطـــلاعــاتی درباره هویت این پزشک نداریم امــا می دانیــم که وی بعد از مرگـش در قبـــرســـتانــی واقــع خیــابــان ” آدی ساکیپـتو ” به خاک سپـرده شده بود. “

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.