وقتی گرانی پیاز سوژه امیر نوری در اینستاگرام می شود + عکس

به گزارش مجله اینترنتی فانوس ” طـنـــز و طنـزپــردازی، در طول تاریخ، یکـــی از شیوه‌ـهــای تاثـــیر‌ـــگــذار در نقد و تحلـــیــل مسـائل بوده،ــکلــامــی شفاف و بران که با قابلـــیـت نفوذ در عرصـه‌ـــهــای مخــتــلــف، فرصــت خوبی برای بســـیاری از منــتقـــدین مهـــیـــا می‌ــکنـــد.با فانوس همراه باشید وقتی گرانی پیاز سوژه امیر نوری در اینستاگرام می شود + عکس

وقتی-گرانی-پیاز-سوژه-امیر-نوری-اینست

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

وقتی گرانی پیاز سوژه امیر نوری در اینستاگرام می شود + عکس

مجله اینترنتی فانوس : امـیر نوری یکـی از بازیگــران فعال در این عرصه است،ــکمـــدیـــن جوان و نام‌ـــآشـــنا که با چهره و نوع بیان شیـریـــنش، از سالــهای کودکی در ایــن عرصـه حضور داشتــه اسـت. به سراغ صفـحـــه ایـنسـتــاگـرام او در فضای مجــازی رفـــتیـــم. نوری در آخـــرین پســـت ایـــنـــستـــاگــرامـش نگاهـــی جالب به حال و هوای یکـــی از اقـلـام خوراکـــی ایــن روزها کرده و گرانـی پیـــاز را دستـــ‌ـــمـــایـه طنـــز خود کرده اســـت.

فــــــانــــــــوســـــــــ : امــیــر نوری در ایـنــستــاگـرامــش نوشت” زنـــدگـــی مال ما پولداراس، حداقـل ١كـيلو پياز داغـــه”

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.