پوست برنزه

پوست برنزه چرا مد شد؟

پوست برنزه امروزه بین دختران اهل مد ایرانی حسابی پرطرفدار شده و پسران ایرانی هم دختران برنزه را به سفید ترجیح میدهند.

_________________فانوس_________________

علت پرطرفدار شدن پوست برنزه

در جوامــع غربی، “سفیـــد” بودن به معنی دوربودن از طبیــعت وآفتاب و ورزش نکـردن اســـت. از همـــیــن رو، ورزش کردن و لذت بردن از طبیعـــت و درنتیجه باصــطـــلـاح “برنزه” شدن مد شده اســـت.

چرا عده ای برای برنزه شدن که اکــنون به نوعی نمــاد منزلت اجتمـــاعی تبدیـــل شده است به خود زحمت می دهـنـــد؟ اســتفـاده از دستــگـاه سولاریوم و جدیــدا کرم های خاصـی که رنگ شما را تیره تر از وضعیـت طبیـعی تان نشـان می دهد چه منـطقـــی دارد؟ با ریشه یابی این موضوع متوجه می شویم ریـــشـه ایـن موضوع به دهه های پیـش بر می گردد که در امـــریـــکـا یکی از نمـادهای زندگـی طبـــقـــه مرفـه رفـــتن به سواحـــل دریــا در تعطـــیـلات و حمام آفتـــاب بود.

پوست برنزه

پوست برنزه زیباتر است یا سفید؟

این موضوع سبب شد که طبـقـه مرفــه در ایــام پس از تعـطیلات (خصوصا ماه فوریه) با پوست برنـــزه شده در منــظـر عمومی حاضـر شوند و به نوعی با ایــن تمایـــز توانـــایی خود را برای گذران تعطـــیـــلــات و حمـام آفـتــاب به رخ دیــگـــران کشــیدند. ایـن نمادسـازی باعث شد طبـقاتــی که توانـایـــی گذران تعـطــیلـــات به سبــک مرفهیـن را هم نداشتــند با برنـــزه کردن خود در سالـــن های سولاریوم خود را به افراد فرادست شبــیه نمـاینــد. در دراز مدت برنزه بودن کلــا کلـــاس پیـــدا کرد و اکنون هر کسی پوستش برنزه باشد با کلــاس تر اســت و همـه یادشان رفتـه است که پوست سفیـد و روشن و چهــره های آفـتاب ندیده روزی نماد طبـــقــه اشراف بود و دختــران سفــید روی بسیار ممتــاز تر و خواسـتـــنـی تر بودنـد.

در کشور ما هم دخــتــران علـــیرغــم تذکرات زیاد در خصوص سرطانزا بودن دستگـــاهــهــای برنزه کنـــنـــده به فجیع ترین وضع سعـی می کنـــنــد خود را تیـره پوست کنــند و گاهـــی چنان ناشیــانه ایـــن کار را انجام می دهـــنـــد که دیدن آنها مشـمئز کننده می شود. پســران هم در طول زمـــان و با تغـــیــیر ذائقه ناشی از عادات و خاطرات دخـتـــران برنزه را بیشـتر می پسندنـد و بدین ترتــیـب سلـــیقه عمومی جامعــه عوض می شود و دخـــتـران سفید روی بازارشـان کســـاد.

در مورد لاغـری، لب های درشت، گونه های برجستـــه، دمـــاغ سر بالا و موارد مشـابـــه دیگـر هم به همـیـن ترتیب سلیـــقـــه عمومی جامعـــه تابـع مد می شود. و همــیشه عده ای هســـتنــد که تابع مدهـا باشــنـــد و عده ای هم از این تابـــعان مد کســـب درآمد می کنند و این چرخه همـیشــه ادامـــه دارد.

پوست برنزه از کجا آمد و چه کسانی این مدل رنگ پوست را مد کردند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.