چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

به بهانه راه رواج چالش مانکن…

یک چالش تازه گشته بر پا
در اوج سکوت کرده غوغا
گویند که هست مال دشمن
زائیده غرب بوده این فن

یک توطئه است تا که ما را
ساکن بکند چو سنگ خارا
چون مرده که رفته جانش از تن
باید که شوی مثال “مانکن”

چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

ای غرب که باد بر تو لعنت
دنیا همه دیده از تو محنت
این بار ولی تو کور خواندی
در حسرت قصد خویش ماندی
برخیز بیا به کشور ما
ماها همه مانکنیم اینجا

فارغ ز امور تیپ و ظاهر
ما مانکن حرفه ای و ماهر
یک سر تو بزن به یک اداره
یک بار که موردی نداره!

چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

معنای درست مانکن آنجاست
مانکن کده گفته اند اینجاست
مفهوم سکون به حدِ اعلا
این ویژگی تمام اعضا

کاری که به یک نظر تمام است
یک سال تمام بر دوام است
ابداع گر چالش از نُخستیم
از بس که همیشه تندرستیم

چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

آویزه گوش خویشتن کن
ما مبدع مانکنیم از بُن
غارتگر ِ ابتکار ِ مایید
زشت است، کمی به خود بیایید…

طنز چالش مانکن در ایران,چالش مانکن در ایران و تقلید غرب از ما,چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیمطنز چالش مانکن در ایران,چالش مانکن در

چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

چالش مانکن در ایران : ما همه مانکنیم

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.