چرا وکیل پرونده آتنا اصلانی از وکالت این پرونده استعفا داد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : وکیل پرونده آتــنا اصـلانی در روزهــای آتی از وکالت ایـن پرونده اعلــام اســـتـــعـــفـا خواهـد کرد.با فانوس همراه باشید چرا وکیل پرونده آتنا اصلانی از وکالت این پرونده استعفا داد

چرا-وکیل-پرونده-آتنا-اصلانی-از-وکالت-ای

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

چرا وکیل پرونده آتنا اصلانی از وکالت این پرونده استعفا داد

فانوس : حســـیـنیـــان، وکیـل پرونده آتنا اصـــلـانی در گفـــت وگو اخـــتـصـــاصـی با خبـــرنــگـار رکــنا در مورد آخرین وضعــیــت ایـن پرونده بیـــان کرد: جلــســه محاکـمــه رنـــگــرز به زودی برگزار خواهـــد شد و بخـــاطـــر اینکـه شائبه ای در روند پرونده شکـل نگیـــرد به احتــمــال قوی در روزهای آینـــده از وکالت ایــن پرونده استــعـــفـــا خواهـــم داد.
فانوس : وکیـل پرونده آتنـا اصلـــانی در خصوص علـــت استــعفـای خود نیــز اذعـان کرد: از آن جایی که پرونده در شعبـــه یکم دادگـاه کیـــفری استـان اردبیل و به ریاسـت قاضــی Judge حســینــیان که از بستـگـان دور من است برگزار می شود، به همیـــن دلیـل از وکالت ایـن پرونده اســـتـعـفا می دهم تا شائبه ای شکل نگـــیرد.
وی اضافه کرد: پس از من شجـــاعــی وکالـــت این پرونده را به عهده خواهـد گرفـــت و در جلسه محــاکمــه حضور خواهـــد داشــت.
حســیـــنـیــان در ادامه گفت: دادسـتــان اردبــیــل و مقــامات قضـائی اردبــیل به شدت پیــگیـــر این پرونده هستـــند و هر روز در خصوص این پرونده خبر می گیــرند.
فــــانــــــوســــــ : وکیـل پرونده آتـــنــا اصــلانــی با بیـــان اینــکــه تعـییــن جلـــســه محـاکـــمـــه در اخـتــیـار مقـامات قضائی اســت اظـــهار کرد: در زمـان نه چنــدان دور جلـــسـه محـاکمــه برگــزار خواهد شد و این جنایتـــکار به سزای اعـمـالش خواهد رسـید.
وی ادامـــه داد: برای قاتل The Murderer نیز وکیل تسخـیــری تعییـــن شده اســت تا رســیدگـــی به پرونده به صورت عادلـــانــه انـــجام شود.
حسینــیان با انــتـــقاد از برخـی از خبرگــزاری ها گفــت: در چند روز اخیـــر اخــباری منـتــسب به من در خصوص مشـــخص شدن تاریخ محـاکـمـه قاتل آتـنـــا منــتـــشـــر شده است که من آن را تکـذیـب می کنـم.
فانوس : وکیل پرونده آتنــا اصـــلـــانی در پایان خاطـــرنشان کرد: هدف همـــگـانــی این اسـت که جلــسـه محـــاکــمــه برگـزار شود و این قاتـل به سزای اعمال خود برسد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.