چهره ضعیف و شکسته شده ی امین حیایی و شایعاتی مبنی بر بیماری وی

مجله اینترنتی فانوس : چهره شکسته شده ی “امین حیایی” در مراسم یادبود” حبیب اله کاسه ساز” موجب نگرانی حاضران در مجلس شد.با فانوس همراه باشید چهره ضعیف و شکسته شده ی امین حیایی و شایعاتی مبنی بر بیماری وی

چهره-ضعیف-شکسته-شده-ی-امین-حیایی-شایـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

چهره ضعیف و شکسته شده ی امین حیایی و شایعاتی مبنی بر بیماری وی

ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.