چه کنیم تا شایعه رنگ واقعیت بگیرد / طنز

۱– وظیفه ما در قبال شنیدن شایعه مرگ چیست؟
الف) بدون فوت وقت شایعه را در دنیای مجازی و صفحه شخصی مان منتشر کنیم. ب) با درایت تمام، شایعه را جوری منتشر کنیم که بتوانیم بعد ها برای منتشرکنندگانش تاسف بخوریم. ج) آن شایعه را برای خود فرد فرستاده، تا شایعه رنگ واقعیت بگیرد. د) ابتدا تکمیل ترش کرده و به آن شاخ و برگ داده و سپس منتشرش کنیم.چه کنیم تا شایعه رنگ واقعیت بگیرد / طنز

چه کنیم تا شایعه رنگ واقعیت بگیرد / طنز


۲- اگر برای صدمین بار شایعه شود که متاسفانه باخبر شدیم فلان آدم معروف به دیار باقی شتافت اما نشتافته باشد، باید…
الف) آن آدم معروف فورا خودش با زبان خوش به دیار باقی بشتابد.

ب) باید خبر شایعه را درباره آن آدم معروف عوض کرده و اول او را به بیماری دچار و راهی بیمارستان کرد.
ج) اگر مطمئن شدیم آن آدم معروف خیال شتافتن به دیار باقی را ندارد باید شایعه شتافتن فرد دیگری را به دیار باقی منتشر کرد.
د) آن قدر این شایعه را ادامه داد تا بالاخره آن آدم معروف کم آورده و به دیار باقی بشتابد.
۳- کدام یک از شایعات زیر به واقعیت نزدیک تر است؟
الف) هر ایرانی صاحب یک خانه خواهد شد.
ب) پراید به قیمت قبلی خود بازمی گردد.
ج) همه امور درمانی به طور کلی رایگان شد.
د) اینترنت ایران از لحاظ سرعت در صدر جدول دنیا قرار گرفت.
۴- یک شایعه خوب شایعه ای است که…
الف) هرچند وقت یک بار تکرار شود اما تکراری نشود.
ب) عالم و آدم با این که می دانند شایعه است اما باورش کنند.
ج) به حدی شایعه باشد که خود شایعه کننده هم آن را باور کند.
د) امکان درست کردن شایعات بعدی را هم در خود داشته باشد.

چه کنیم تا شایعه رنگ واقعیت بگیرد / طنز

۵- بهترین راه مقابله با یک شایعه چیست؟
الف) همه اخبار را باور کرده و به هیچ خبری شایعه نگوییم.
ب) اینترنت و تلفن و راه های ارتباطی را به طور کل قطع کرده و از بین ببریم تا شایعه ای منتشر نشود.

ج) به محض منتشر شدن شایعه یک خبر، به آن شایعه رنگ واقعیت بدهیم.
د) پاسخ شایعه را با شایعه داده و آن قدر شایعه در شایعه کنیم که شایعه اولی گم شود.
۶-وقتی شایعه می شود دو نفر از افراد مشهور که تازه ازدواج کرده اند در حال جدا شدن هستند…
الف) آن ها می توانند مقدمات جدایی شان را آماده کنند.
ب) آن ها از این شایعه برای شهرت بیشترشان استفاده کرده و می توانند بیانیه صادر کنند.
ج) آن ها از فرصت استفاده کرده و تمام عکس های نیمه خصوصی شان را منتشر کرده تا اعلام کنند شایعات بی اساس است!
د) دو نفر مشهور دیگر از این شایعه پیش آمده استفاده کرده و بی سروصدا از هم جدا شوند.
معصومه پاکروان

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.