ژلاتین

افزایش ضخامت و رشد مو با ژلاتین !

ژلاتین در بهبود ظاهر پوست و افزایش رطوبت پوست موثر است و مصرف ژلاتین همچنین می تواند ضخامت و رشد مو را نیز بهبود بخشد و از ریزش مو پیشگیری کند.

فواید شگفت انگیز ژلاتین در سلامت بدن

ژلاتـیـــن ماده ای بدون طعــم و شفاف است که از ترکیـب اجـــزای مخـــتـلف بدن جانوران از جملــه اســتـــخوان و غضروف ساختـــه می شود و مصرف آن ضامن سلامت و جوانـــی است.

ژلاتـیـن از هیـدرولیز پروتئین کلـاژن تولیـد می شود و 98 تا 99 درصد آن پروتئین اســت؛ با ایــن حال یک پروتئین ناقص اســـت، زیرا تمام اسیـد آمــیـنـــه های ضروری را ندارد.
کارشــناس ارشد تغــذیه دانشـکده تغذیـــه و علوم غذایی شیـراز، گفــت:ژلـــاتیــن می تواند در بهبود سلامـــت مفاصــل و اســتخوان موثر باشد و مصـــرف آن در بیـمـارانی که مبتلـــا به استئوآرتریت هسـتـند، سبب کاهش درد و سفتـــی مفـــاصـل می شود.

ژلاتین

مصرف ژلاتین برای بدن

ژلــاتیــن در بهبود ظاهــر پوست و افزایش رطوبت پوست موثر اســـت و مصــرف ژلـاتـــیــن همـچــنین می تواند ضخـامت و رشــد مو را نیـز بهـــبود بخـشــد و از ریزش مو پیــشگـیری کنــد. ایـــن کارشنــاس ارشد تغــذیه، اضــافه کرد:اسـتفـاده از ژلاتـین می توانـــد به کاهش وزن کمـــک کند و در صورتی که به شکـــل بدون شکر تهیه شود، کالـری کمــی دارد و اشتـــهـــا را نیز کاهــش می دهـــد.

تحقـیـقات نشان می دهـد که مصرف ژلاتــین علـاوه بر موارد اشــاره شده، برای سلــامــت فرد فوایـد دیـــگـری مانـنـــد کمک به بهــبود کیفیـت خواب، محــافـــظت از دیواره روده و بهــبود نشـــانـــه های سنـــدرم روده تحـــریـــک پذیر(IBS) ، بهـبود عملــکرد مغــزی و بهـــبود تمــرکز و حافظه، نیز دارد.

او یادآور شد:همـچـــنــیـــن مشاهـده شده اسـت که مصــرف گلـیــسیــن که یکـــی از اسیــد آمیـــنـــه های غالـــب موجود در ژلـــاتـیـــن اسـت، می توانـد آسیب کبدی را کاهـــش دهد و سبـب بهـــبود عملـــکــرد و جریان خون کبـــدی شود.

ضخامت و رشد موی خود را با مصرف ژلاتـین افزایش دهید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.