کار بی شرمانه ۲۵ دختر و پسر در یک پارتی که در مغازه پیتزا فروشی برگزار شده بود

به گزارش مجله اینترنتی فـــــانــــــوس : ۲۵ دختر و پسر جوان کـــه در یک پیتزا فروشی در حال رقص و پایکوبی بودند توسط ماموران پلیـــس دستگیر شدند.کار بی شرمانه ۲۵ دختر و پسر در یک پارتی که در مغازه پیتزا فروشی برگزار شده بود

کار بی شرمانه 25 دختر و پسر در یک پارتی که در مغازه پیتزا فروشی برگزار شده بود
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار بی شرمانه ۲۵ دختر و پسر در یک پارتی که در مغازه پیتزا فروشی برگزار شده بود

فــــــانــــــــوســــــــ : شب گذشته در پی دریافــــت خبر مبنی بر برگزاری پارتی شبانه تحت عنوان جشن تولد در یکی از واحد های صنفی واقع در کلانشهر اهواز که باعث نارضایتی عموم ساکنین آن منطقه شده اســت موضوع در دستور کار پلیس Police استان قرار گرفت.

ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقامات قضائـــی و حضور در این واحد صنفی با ۲۵ دختر و پسر که با پخش آهنگ های مبتذل در حال رقص و پایکوبی بودند روبرو شدند و همه افراد در این مهمانی Party را دستگیــــر کردند.

فانوس : گفتنی است این پیتزا فروشی توســـــط ماموران پلیس پلمپ و متهمان دستگیر شده به مراجع قضائی معرفی شدند.Funnos.com

کار بی شرمانه ۲۵ دختر و پسر در یک پارتی که در مغازه پیتزا فروشی برگزار شده بود,پارتی شبانه در پیتزا فروشی,تجمع دختر و پسران جوان در پیتزا فروشی,رقص دختر و پسران جوان در پیتزا فروشی

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.