کار زشت و بی شرمانه پسر ایرانی با زنی که از دوبی به ایران آمده بود

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانــــــوس : زن میانسال مقیم دوبی پــــس از سفر به تهران در دام پسر جوان مسافربرنما افتاد و پس از آزار و اذیت هدف سرقت میلیونی قرار گــــرفت. پسر تبهکار چندی پس از این ماجرا با ردیابی‌های پلیســی به دام افتاد.با فانوس همراه باشید کار زشت و بی شرمانه پسر ایرانی با زنی که از دوبی به ایران آمده بود

کار-زشت-بی-شرمانه-پسر-ایرانی-با-زنی-که

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار زشت و بی شرمانه پسر ایرانی با زنی که از دوبی به ایران آمده بود

فــــــانـــــــــوس : چندی پیـــش زن میانسالی سراسیمه خود را به یکی از کلانتری‌های غرب تهران رساند و به افسر نگهبان گفت: «من و فرزندانم مقیم دوبی هستیم. چند روز قبل برای دیدار اقـــوام و انجام امور بانکی‌ام به تهران آمدم. ساعتی قبل در ایستگاه اتوبوس خیابان آزادی Freedom ایستاده بودم که ناگهان خودروی پژو ۴۰۵  جلوی پایم نگه داشـــت.

فانوس : به خاطر اینکــــه عجله داشتم سوار خودروی پسر جوان شدم. اما در بین راه ناگهان با حرف‌هایی که زد متوجه نقشه شیطانی‌اش شدم. به همین خاطر خواستم در فرصتی مناســـب خودم را از ماشین بیرون بیندازم که دیدم درها باز نمی‌شود. او با تهدید مرا مورد آزار قرارداد و درنهایت با التماس کیف پولم را به او دادم و از دستش فرار Escape کــردم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کار زشت و بی شرمانه پسر ایرانی با زنی که از دوبی به ایران آمده بود

فــــــــانـــــــــوســــــــ : او هــم مرا نزدیک پارک چیتگر رها کرد. تا اینکه با کمک راننده رهگذری به کلانتری آمدم.»به  دنبال اظهارات زن میانسال، تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننــده پژو آغاز شد و مدتی بعد راننده خودرو و همدستش هنگام گوشی قاپی دستگیر شدند. متهم اصلی وقتی برای تحقیقات به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ویژه قتـــل Murder پایتخت منتقل شد به بازپرس «ایردموسی» گفت: «من و همدستم حدود ۳۰۰ مورد گوشی قاپی و کیف قاپی داریم. آن شب شیشه کشیده بودم و حـــال خوبی نداشتم. زمانی که زن میانسال را دیدم وسوسه شدم. البته آن شب همدستم با من نبود اما در سرقت‌های دیگر با من بود.»به دنبال اظهارات متهم و همدستـــش، آنها برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان پلیس Police آگاهی تهران قرار گرفتند

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.