کتک خوردن

کتک زدن مسافر هواپیما توسط کارمند فرودگاه + عکس

در پی تاخیر 12 ساعته شرکت هواپیمایی نیس و گلایه یکی از مسافران ،فرد معترض مورد ضرب و شتم یکی از کارکنان فرودگاه قرار گرفت که تصاویری از کتک خوردن این فرد به سرعت در فضای مجازی منتشر شد.

ضرب و شتم مسافر پس از تأخیر 12 ساعته هواپیما

شرکـــت «ایـــزی جت» درپی بازتــاب گســترده ایـن تصاویر بابـت تأخــیر عذرخواهی کرد اما با صراحـت اعـــلام کرد فرد خاطـی از کارمـــندان فرودگـــاه نیـــس بوده اســـت.

شرکت هواپیـمایـی «ایــزی جت» درپـــی انـتـــشار تصــاویر مشـت زدن یکی از کارمنـــدانش به مسافــر معـــتـرض در فرودگـــاه «نیـس» فرانــسه، اعـلام کرد کارمند متـخلـــف با شرکت ارتـــبـــاطـــی نداشـــته ودرعین حال بابـــت تأخـیـر عذرخواهــی کرد.

کتک خوردن

براساس آنــچـــه در شبـــکه های اجـتمـاعـی منـــتــشر شده بود، پرواز شرکــت هواپــیــمـایــی «ایزی جت» از «نیس» به شهر «لوتون» انــگــلـــیـس به دلـایلـی نامـعـلوم با 12 ساعــت تأــخیر انجـــام شد.

در حالی که مســافـــران پس از اعــلـام بارگـــیــری به طرف بانـد در حرکـت بودند، مردی جوان در حالـــی که فرزنـدش را درآغوش گرفـــتــه بود به یکــی ازکارمنـــدان اعـتـــراض کرد امـا ایـــن فرد به جای عذرخواهی، مشتـــی به صورت مرد زد و بعد هم بر سر او فریاد کشیـد. با ایـن حال مســـافـــر مجــروح پس از ورود به هواپـــیمــا مورد تشویق مسافـران قرار گرفـت.

شرکت «ایــزی جت» درپی بازتـاب گستـرده این تصاویر بابـــت تأـخیـــر عذرخواهـی کرد اما با صراحت اعـلـــام کرد فرد خاطـی از کارمـــنـــدان فرودگاه نیــس بوده اسـت.

کتک خوردن مسافر بیچاره از دست یکی از کارمندان فرودگاه + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.