کریستیانو رونالدو

عروسی کریستیانو رونالدو و نامزد باردارش در ژانویه 2018

کریستیانو رونالدو مهاجم 32 ساله قصد دارد پس از تولد چهارمین فرزندش با مادر او یعنی جورجینا در ژانویه 2018 ازدواج کند.در ادامه با ما همراه باشید.

________________فانوس________________

عروسی کریستیانو رونالدو با نامزد باردارش!

براساس خبــر های منتشر شده کریـــستیـانو رونالدو و نامــزدش جورجینــا در ژانویه 2018 ازدواج خواهـــند کرد. عروسی کریسـتـیانو رونالـــدو , کریسـتـــیانو رونالـدو مهـاجم 32 ساله و پرتـغالـی رئال مادریــد مدام در کانون توجهـات قرار می گیرد.

او چنـد هفتـــه پیش صاحب دو قلوی دخـتـر و پسـر شد. پس از آن شنیــده شد که او تا آخر امـــســـال دوباره پدر می شود و چهارمـــیـــن فرزندش را در آغوش می کشـــد. خبـــرسازی های رونالـدو به همین جا ختــم نشد. سپـس خبر رســیــد که او قصد دارد پس از تولد فرزند چهارمش با جورجـــینـــا مادر فرزندش ازدواج کنــد.

کریستیانو رونالدو

رونالدو و نامزد باردارش

اکنون آبولای پرتـــغـــال اخبــار جدیدتـــریــن درایــن باره را منتشر می کند. بر اســاس گزارش ایـــن روزنامـــه پرتـغــالـی او ژانویه 2018 با جورجـــینــا طی مراســـمـــی مفصـل ازدواج خواهــد کرد. بنا بر ادعای ایـن روزنـامه مراســـم ازدواج رونالدو در جزیره ماده را پرتـغــال برگزار خواهد شد.

 عروسی کریستیانو رونالدو با جورجینا بعد از تولد چهارمین فرزندش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.