کسانی که برای آزاده نامداری در سوئیس دام پهن کرده بودند لو رفتند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : یک گروه مســتــندســـاز ادعا کرده است که افـــرادی که تصــاویر بدون حجــاب آزاده نامــداری را منـــتـشر کردند وابــسـتــه به صهـــیونیـــسم فارســـی زبان هســتنـد.با فانوس همراه باشید کسانی که برای آزاده نامداری در سوئیس دام پهن کرده بودند لو رفتند

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ

کسانی که برای آزاده نامداری در سوئیس دام پهن کرده بودند لو رفتند

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـــنا، یک گروه مستــندساز اصولگرا علــام کرده اســـت که به زودی ارتـبــاط میــان صهـیونیـسم فارســی زبان و پخش تصاویر بی حجـــاب آزاده نامـــداری را افشا خواهـــد کرد.
این رســـانــه از دام پهـن شده توسط یک گروه چهـار نفره سخـــن گفـته است. ایـــن رسانه ادعا کرده است که یک تیم عملـیاتـــی چهـــارنفـــره وظیفـــه انـــجـام این ماموریـــت را داشـــتــند.
سردســتــه این گروه فردی به نام مجـــید که وابسـتـــه به صهـیونیـــسـم فارســـی زبان است.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.