حدود 250 نهنگ برای پیروی از سنت عجیب اسکاندیناوی به طرز بی رحمانه ای قتل عام شدند.

به گزارش فانوس ، روز گذشته ماهیگیران و مردم محلی برای پیروی از سنت دیرینه خود حدود 250 نهنگ را در جزایر “فارو” قتل عام کردند. این قتل عام فجیع موجب شد آب دریا به رنگ قرمز در آید.

کشتار بی رحمانه و درواقع وحشیانه نهنگ ها در مناطق “بور” و “توشهاون” در جزایر فارو رخ داد. مردم محلی با نزدیک شدن نهنگ ها به سمت ساحل، با نیزه و چاقو به شکار آن ها رفتند.

کشتار نهنگ ها یک سنت قدیمی اسکاندیناوی است. در 30 سال گذشته حدود شش میلیون نهنگ به این شیوه قتل عام شده اند.
عکس شکار نهنگ در سواحل اسکاندیناوی,عکس کشتار در ساحل دریا,عکس قتل عام در ساحل دریا,عکس وحشی گری اروپا,عکس حیوانات اروپایی

عکس شکار نهنگ در سواحل اسکاندیناوی,عکس کشتار در ساحل دریا,عکس قتل عام در ساحل دریا,عکس وحشی گری اروپا,عکس حیوانات اروپایی
عکس شکار نهنگ در سواحل اسکاندیناوی,عکس کشتار در ساحل دریا,عکس قتل عام در ساحل دریا,عکس وحشی گری اروپا,عکس حیوانات اروپایی
عکس شکار نهنگ در سواحل اسکاندیناوی,عکس کشتار در ساحل دریا,عکس قتل عام در ساحل دریا,عکس وحشی گری اروپا,عکس حیوانات اروپایی
عکس شکار نهنگ در سواحل اسکاندیناوی,عکس کشتار در ساحل دریا,عکس قتل عام در ساحل دریا,عکس وحشی گری اروپا,عکس حیوانات اروپایی
 عکس شکار نهنگ در سواحل اسکاندیناوی,عکس کشتار در ساحل دریا,عکس قتل عام در ساحل دریا,عکس وحشی گری اروپا,عکس حیوانات اروپایی

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.