کلسیفیکاسیون چگونه به وجود می آید

کلسیفیکاسیون چگونه به وجود می آید

کلسیفیکاسیون عبارت است از جمع شدن کلسیم در یکی از بافت های بدن. این وضعیت بصورت طبیعی در بافت استخوانی روی داده موجب تشکیل استخوان میشود.بصورت بیمارگونه در بافتهای نرم ممکن است این مشکل بروز کند مانند کلسیفیکاسیون مفاصل یا تاندون. در بخش سلامت مجله خبری سرگرمی فانوس همراه ما باشید.

مصرف مکملهای کلسیم خطر ابتلا به کلسیفیکاسیون را افزایش می دهد

کــلسیـم را در سنیـن بالـــا با احتـیاط مصــرف کنـیـد تا دچـــار کلســـیفــیکاسیون نشوید!

بر اسـاس تحقــیـق منـــتــشر شده در مجـله انـجمـن قلب آمریـــکا، مشخــص شده اســـت که قلب کلـســیم دوست ندارد. در ایــن مطـالعـه بلند مدت، پژوهشگــران حدود ۱۵۰۰ نفــر فرد بالــغ را مورد بررسی قرار دادند. سن ایـــن شرکت کنـندگان بین ۴۵ تا ۸۴ سال بود و هیـچ کدام سابقه کلسیفــیکاســیون (رسوب کلســـیـم) عروق کرونر یا CAC را نداشتنــد.

این عارضه یکی از دلـایــل آتـــرواسکــلروزیس یا تصـــلب شرایین اسـت. شرکـــت کنــنـدگان حداقل ۱۰ سال با دانشمنـــدان، برای به دسـت آوردن داده ها در ایـــن تحــقـــیق، همــکـــاری کردنـد. دانشمـندان متوجه شدند افرادی که روزانه کلــســیــم بیشــتری از رژیــم غذایــی دریافـــت می کنـند در یک دوره ده سالـــه کمتــر دچـــار تصلــب شرایـیـــن می شوند.

ایــن مساله در مورد کسـانی که از طریـــق مکـمـــلها ایــن ماده معــدنی را دریافت می کنند کامــلا بر عکس اســـت!! دانـشمندان با در نظر گرفتـن تمام کلـســیـم دریافـتـی و عوامـل تاثـــیـرگذار دیـگر متوجه شدند که مصرف مکمـلهـای کلــســیـــم خطر ابتـــلا به کلســـیفـیـکـاسیون عروق کرونر را ۲۲% افزایش می دهـد.

دکتــر اریـــن میکوس، نوسنــده ارشــد مطالـــعه و معـاون دپـارتــمـــان قلـب و عروق و اســتـــاد پزشـــکـــی در مرکز پیـــشگیــری از بیـماری های قلبی در دانشــکـــده پزشــکـــی دانشـگـاه جان هاپـــکــیـــنز در این باره گفت :وقتی صحبت از مکـمـلهای ویتـامــیـــنی و مواد معــدنـــی به میـان می آیـــد، بیـــشتـــر مردم فکـر می کنــنـــد هر چه بیـــشـتر بخورند، بهتر اســـت.

این در حالــی است که اسـتفاده از آنـــهـــا می توانـد سلامت قلــب و عروق و حتــی اعضای دیگــر را به دلـــیل رسوب کلـــسیـم به خطــر بینــدازد.

به گفته جان انـدرسـن، اســـتـاد تغـذیه در دانـــشگــاه کارولیـــنـــای شمـــالی، گفــت :انواع کلـســیم به اشکــال مخـــتـــلـفـــی جذب بدن می شوند. تحــقیقات نشـان داده اند که خوردن مکملــهای کلـسیـم در افــراد سالـــمـنـــد باعث جذب در اسـتخوانها نمـــی شود، از ادرار نیز دفـع نمی شود و از ایــن رو در بافـتهـای نرم بدن رسوب خواهد کرد که همـــان فرآیـند کلـــسیــفـــیـــکــاسیون اســـت.

راه حلی که برای ایـــن مشکــل پیــشـــنـهــاد می شود اســتفــاده از ویتامـــیـــن K2-7 در کنـار کلسیم و ویتــامین دی اســت. ویتــامــیـن K₂ بطور شگــفـــت انــگیـزی سبب خروج کلـسـیم از خون و رگ ها، و ذخیره آن در بافت اسـتــخوانی می شود. ویتامیـن K₂₂ با فعــال کردن اســتئوکلسـیـن (پروتئین اســتخوانی وابـسـتــه به ویتامـیـن K₂) ماتریــکـس اســـتخوانـی را فراهم کرده،

کلسیفیکاسیون چگونه به وجود می آیدکلسیفیکاسیون

کلسیفیکاسیون عروق

در نتــیجـــه بسـتـری منـــاسـب برای نگهداری کلـــســیــم ایـجــاد می کند(کلــسیم بطور موثری به استـــخون بانـــد می شود) و از ایــن طریق کلســیـــم بطور موثری در بافــت استـخونی ذخـــیره می شود. ویتامیـن D₃ (فرم فعــال ویتامـــیـن D ) جذب کلســـیــم و فســـفر را افـــزایش می دهـد و از سوی دیگـــر تولید اسـتئوکلـــســـین ( پروتئین تشـــکـــیــل دهـنـده اسـتخوان ) توسط استئوبلــاســت ها را افزایـش میدهــد.

بررسی ها و مطـالعـات انجام شده نیـــز مزایـای اســـتفاده از ویتـامین K2-7 را در بهــبود تراکـــم استـخوانی و همـــچنــیـن کاهش بیماری های قلبـی عروقی به اثــبـات رسانـده است. در مطــالعـــه ای که در ژورنـال تغذیـــه BGN در سال ۲۰۱۱ به چاپ رســیده اسـت، تاثـــیر مصــرف K2-7 در افــزایـش فعالــیت اسـتئوکلسین و بهــبود مینـــرالیزه شدن و تراکم استــخوان ها ثابـت شده است.

بعـلاوه، نتــایج حاصـل از مطـــالــعـــه روتردام (Rotterdom) که طی ده سال روی گروه ۴۸۰۷ نفری مردان و زنان بالاتــر از ۵۵ سال انـــجــام شده، نشـان می دهـد که مصرف ویتــامــیــن K2-7 به ۵۰% کاهش کلـــســـیفـــیکـــاسیون عروق، ۵۰% کاهــش مرگ ومیر ناشـی از بیــمــاری های عروقی و ۲۵% کاهـش کل موارد مرگ و میـر در مقـــایـسه با عدم مصرف ایـــن ویتـامــین منــجـر شده است.

بنابرایـن بایـد طبق نتایـج حاصــل از سال ها بررسی محـقــقان پیـش رفت و فراموش نکرد که گرچــه حضور کلـسیـم در بدن برای تقویت ساختار اســتـخوان و دندان ها ضروری اسـت، امـا مهم تر از آن هدایــت صحیح ایـن ماده به جایگــاه مورد نظـر است.

مصـرف کلسیـــم بدون همــراهـــی ویتـــامین K2-7 تنــها تســهـیـل کننـده تجمــع آن در بافت های نرم به خصوص در عروق خونی و نه در جایگاه اصـلی آن، یعنی اســـتـخوان ها خواهد بود.

پس اکنون که به پشـتوانـه تجربــیـــات و پژوهش های محقــقان نقــش ویتامین K2-7 در پیـــشگیــری و درمــان پوکی اسـتــخوان و همچــنین جلوگیـری از بیماری های قلـبی عروقی به اثــبات رسیده اســـت، مصــرف ایــن ویتـــامـــیـن را فراموش نکرده و با جا دادن آن در رژیـــم غذایـی خود حتــمـاٌ از فوائد آن برخوردار شویم.

برای در کنــار هم داشتن ایـن سه ماده ارزشــمنـد و به دست آوردن و حفـظ سلامـتی اســتـخوانهــا در دوران رشد، بارداری، یائسگـی و کهنــسـالی، می توانـیـــد از مکــمل استئوکیـــنون استـــفـاده کنـــیـــد

چگونگی بوجود آمدن کلسیفیکاسیون در بدن و راه های درمان آن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.