کمدین خنداننده شو به خاطر تهدید به اسیدپاشی روزهای سختی می گذراند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : زینـب موسوی شرکت کنــنده مسابــقه خندانـــنـــده شو خبـر از تهدیـد شدن به اســیدپاشــی داد.با فانوس همراه باشید کمدین خنداننده شو به خاطر تهدید به اسیدپاشی روزهای سختی می گذراند

کمدین-خنداننده-شو-خاطر-تهدید-اسید

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ

کمدین خنداننده شو به خاطر تهدید به اسیدپاشی روزهای سختی می گذراند

فــــــــانـــــــوســـــــــ : زینب موسوی دربـاره واکـــنــش ها به اجــرا هایـش در خنـــدانــنده شو گفـت: ایـــن روز ها روزهای تلخی برای من محـسوب می شود چون تهدیـــد به اسید پاشی می شوم و فحـش می خورم. تهــدیـد می شوم که با ماشــیــن لهت می کنـیم… ایـنــکه یک بلایی سرم می آورنـــد و حتی دوست ها و خواهــرهـــایــم در صفــحـه های شخــصـــی شان فحـش میــخورنـــد و تهدیـد می شوند و من تحـــت فشـارم. این روزهـــا, روزهای تلـخی برایم محــسوب می شوند!…

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.