کنایه کارگردان معروف به سیروان خسروی در ماجرای حمید صفت

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مـــهـــدی کوشکــی در پی حمایــت از ماجـرای حمیــد صفت کنایـه ای تنـــدو تیز به سیروان خســـروی یکی از خوانـــنـــدگـــان پاپ داشـت.با فانوس همراه باشید کنایه کارگردان معروف به سیروان خسروی در ماجرای حمید صفت

کنایه-کارگردان-معروف-با-سیروان-خسروی-د

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

کنایه کارگردان معروف به سیروان خسروی در ماجرای حمید صفت

فانوس : وی در توضیــح این پســـت نوشت:

انشـــالا که به خیـر بگذره، از متــانــتـش زیاد شنـــیده بودم، و با آهنـــگـــى که کاور کرده کارى ندارم،ولى همـــیــن که کنار ابمیوه تو بیـلبورد ندیدمـش برای من بسیار محـترمـه. ٢٤ سالـشـه و من دارم فکر مى کنم تا همــیـــن حالــا هزارتـــا خطــر از بیخ گوشمون گذشـــته. که یکــى ش مى تونســت کارمون و تموم کنه.دریابــیـم.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.