نکات تغذیه ای و مطالعاتی برای کنکوری ها در ماه رمضان

نکات تغذیه ای و مطالعاتی برای کنکوری ها در ماه رمضان

کنکوری ها در روزهای باقی مانده تا کنکور در ماه مبارک رمضان باید نکات تغذیه ای و مطالعاتی مهمی را رعایت کنند که در این مطلب به آنها اشاره میکنیم.

توصیه هایی برای کنکوری ها در روزهای باقیمانده ماه رمضان

ایـــن روزهـا برای کنکوری ها جزوو سرنوشت سازتــریـن روزهـــای زنــدگی اســت که با ماه مبـــارک رمضان همـزمـــان شده اســت . اگــرجــه همـــزمــان شدن روزهــای مطالعـاتـی کنــکور با ماه رمضـــان کار را برای داوططلــبــیـــن کنـکور دشوار کرده اســـت امـا کنکوری ها میـتوانـــند با یک برنــامه ریـــزی تغذیــه و مطـالعــاتی درست از ضعف خود جلوگیری کرده و برنامه مطـــالـــعــاتــی خود را به بهـــتــرین شکـل ممــکــن پیـش ببرنـد.

درگوشی‌هایی با دانش آموزان برای سخت‌ترین امتحانات

در ایــام ماه مبارک رمــضـان با توجه به کاهش توان جســـمی و به تبع آن توان ذهــنی، به نظـــر می رسـد اوقات اســتــراحـت بیشــتـر شده و ساعـــات مفیـد کاری یا مطالـــعـــه کاهش پیـدا می کند، ولی ایـــن ماه برای شما باتوجه به شرایـط ویژه ای که در آن قرار داریـد بایــد به یکــی از بهــتـریـــن ماه های مطـالعـــه تبدیـــل شود. اگــرچـه می توان به گونه ای برنــامـــه ریــزی کرد که میزان و کیفیــت ساعات مطـــالــعاتــی کاهــش پیدا نکـــنـد؛ امــّـا واقـــعیــت ایــن است که بیــشتر داوطلـــبان به دلـیـــل مواجــهـه با برنـامـه های ثابـت نظیــر مدرسه و کلاس، با کاهـــش ساعـات مطـــالعــاتـی و گاهــی با کاهــش کیـــفیــت مطالــعـه روبه رو می شوند. باید دانـســت ضمــن آن که ایـــن وضعــیــت تقـــریـــبـا همــگـــانـی و فراگـــیــر است، قابــل جبـــران نیز اســـت. برخـــی از داوطلبـان با نگـرانـــی از کاهــش ساعـــات یا کیـفیـــت مطـــالــعه، فعـالــیت های درسی خود را متوقف می کنـنـد و مرتـــکب اشـــتباه بزرگی می شوند؛ ایـن دسته از دوستان بایـــد بدانـنـــد که قطع فعـــالـــیت علــاوه بر مختـل کردن روند آمــاده سازی آن ها، شروع مجــدد فعالیـت درسی را با کندی روبه رو می سازد. در ایــن مطلب سعــی ما بر این است تا اسـاسی ترین نکـات مطــالـعــه و تغــذیــه در این ایـــام را برای شما بیـــان کنـــیم.

نکات تغذیه ای و مطالعاتی برای کنکوری ها در ماه رمضان

اساسی ترین نکات برای کنکوری ها در ماه رمضان

نکات تغذیه ای:
* باید تغــذیـــه خود را کنـــترل کنـید؛ یعـــنی بدانـــید چه نوع موادغـــذایـــی مصـرف کنـــید تا بازده مطالعه خود را افــزایـــش داده، قنــد خونتـان کاهش پیـدا نکنــد و دچار کمـبود انرژی نشوید.
* افطـار و شام را همــزمان میـل کنـــیـــد و از خوردن غذاهــای چرب در زمان افــطــار پرهــیــز کنیـــد تا بدن شمـــا دچـــار خســتگی و کسـالت نشود.
* حتـــمـا سحری را کامل میل کنـیــد، وقت کافـی به آن اخـــتصاص دهــید و با آرامش و به دور از فکـر و اســـتـرس غذا بخورید. تســریــع در غذاخوردن در ایـن وعده مهم بسـیـــار اشتباه است و عوارض آن نظیـــر سنــگـــیـنـــی معده یا هضـــم نشـــدن طبــیعی غذا بعد از چنــد روز روزه گرفــتـــن در سیـــســتــم گوارشـــی آشـکار خواهدشـــد.
* بهــتـــر اســـت در وعده سحـــر به جای استـفاده از قنـــدهای ساده نظـیر حلوا، قنــد و شکر، شیـریــنـــی، مربا، عســل و … از قنــدهــای مرکب نظــیـر نان، برنج یا ماکـارونی اســتـــفاده شود.
* مصرف تخـم مرغ پخــته به خصوص در وعده افطــار می توانـــد پروتئین های مورد نیـــاز برای واکنش های مغــز را فراهـــم کنـد.
* در فاصـــله بین افـــطــار تا سحـــر حتـمــا آب بنوشیـد (حداکــثــر ۸ لیوان)؛ بهتراست ایـــن آب ولرم باشـــد. همـــچنین مصرف سبزیــجــات تازه و میوه در ایـن فاصلـه فراموش نشود.
* مصـرف شیـر ولرم، چه در وعده سحـــر و چه در وعده افطـــار بسیـار توصیه می شود.
* از مصـرف بی رویه مواد حاوی کافئین نظـیر چای و قهوه و انواع نوشابــه ها خودداری شود.

نکات تغذیه ای و مطالعاتی برای کنکوری ها در ماه رمضان

برنامه ریزی مطالعه و تغذیه در ماه رمضان

نکات مطالعاتی:
* تاجایی که امـکــان دارد از سحـــر تا ظهر به مطالـــعـــه بپردازید و بعـد از ظهـر اســتـراحـت کنــید. بهــترین حالت این اســـت که شب ها مطـــالعه نکنیـــد و ساعـات مطـالعه خود را به بعـد از سحـر منـــتقل کنیـــد. یک برنامــه خیــالی برای شمـــا مثال می زنم؛ ساعــت ۲۲:۳۰ تا ۳:۳۰ که سحری میـل می کنیـد به راحتـی بخوابــیـد، بعد از خوردن سحری از ساعـت ۴:۳۰ تا ساعـت ۱ ظهر فرصـــت دارید تا درس بخوانیـــد و بعـــد از ایـــن ساعــت می توانـید اســـتراحــت کنید تا هم کمــبود خواب شبــِ قبـل را جبــران و هم گرسنگـــی را کمـــتـر احــســاس کنــیــد.

* تا زمان افــطـــار می توانـیـــد یک یا دو واحـد ۶۰ دقیـقــه ای از دروس عمومی را مطالـعــه کنید یا از دروسی که قبـلـــا کار کردیـــد حل تست یا تمـــریــن داشته باشـید.

* هنگـــامــی که گرســنــه هســتیــد و حوصله مطالــعه نداریـد مقـــداری اســتراحت کنـــیــد و سپـس به سراغ فلش کارت ها یا خلاصه هایتان بروید و نگـاهـــی اجـــمــالـی به آن ها بیـــندازید.

* اســاس کار در ایـن ماه برنـامه ریزی است؛ پس برنامـه ریـــزی را فراموش نکنــید. قبل از شروع مطـــالـعه برای خودتـان مشخـــص کنـــید که قرار اســـت در روزی که پیش رو داریـد کدام مباحـــث را مطــالــعــه کنیـــد. اگــر هنـــگام صبح موفق به اتمام آن ها نشـدید خود را ملـــزم کنیـــد که پس از افطـــار از تماشـای برخی سریـال های تلویزیونی خودداری و به جای آن برنــامه خود را تمام کنیـد.

* خوانـــدن دروس مشکــل تر و فهـــمـــیدنی را به ساعـات اولیـه صبـح و مرور دروس حفظی و نیـز کارهای آســـان تر مانـــنــد نکــته برداری و پاکنویس را در ساعـــات پایانی صبـــح و بعد از ظهـر انجـــام دهیـد. کنکوری ها بایـد از انـــرژی خود به نحو احــسـن اســتــفاده کنـند؛ یعـــنـی هرموقع انرژی بیـــشتر است درس های سنگین تر و هرموقع انــرژی کمتر اســـت درس های سبک تر خوانــده شود.

* آیات قرآن کریم حافــظـه شمـا را تقویت می کنــد، بنابـــرایــن بهتـــر اســـت در روز چند آیـــه از قرآن را بخوانیـد و به خداوند توکل کنید.

چند نکته بسیار مهم برای روش صحیح مطالعه و تغذیه کنکوری ها در رمضان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.