کودک ربایی این بار در مشهد / ملیکا دختر 18 ماهه توسط یک زن و مرد ربوده شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : دختر یک سال و نیـــمه مشـهـــدی، توسط زنی جوان و با همــدستی یک مرد ربوده شد و خبری از او در دســـت نیـــســت.با فانوس همراه باشید کودک ربایی این بار در مشهد / ملیکا دختر 18 ماهه توسط یک زن و مرد ربوده شد

کودک-ربایی-بار-مشهد-ملیکا-دختر-18-م

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

کودک ربایی این بار در مشهد / ملیکا دختر 18 ماهه توسط یک زن و مرد ربوده شد

مجله اینترنتی فانوس : ملیـکا کودک یک سال و نیمه ای است که یکـشنــبه هفته گذشـتــه(یکم مرداد ماه سال جاری) از مقابل درب منـزل ربوده شده اســـت.

محـــمـــد علــی احمــدی پدر ملیکـــا در رابــطــه با روز وقوع ایـــن حادثـــه Incident اظــهـــار داشـت: ساعت ۲ بعـــد از ظهــر بود که دخــتـرم ملـــیکا به همــراه خواهـــرش که دختــری 5 سالـه است جلوی درب منــزلمــان به هوای چند جوجه مشغول بازی بودند.

فانوس : وی افــزود: پس از چنـد دقـیقــه دخـتـر بزرگتـــرم بدون ملیــکـا به خانــه آمــد و گفت زن جوانی به همراه یک مرد که سوار بر خودروی سواری پرایـــد بودنـــد ملــیکـــا را با خود بردنـد.

پدر ایــن کودک ادامه داد: پس از جستـجوی کوتاه چنـــد دقیقـــه ای از در و همســـایـه، با پلــیس Police ۱۱۰ تماس گرفــتم امــا پلـیـــس رأـــس ساعت ۱۲ شب برای تشـــکـیل پرونده و صورت جلــســـه به منـــزل ما آمـــد.

فـــــانــــــوســــــــ : وی گفـــت: پس از تمـــاس با پلـیـــس که خبری از آن ها برای پیـگیـری ربودن دخـتـرم نشد، با در دسـت داشتـــن عکس ملیکــا، به چندیــن کلـــانتری در محـله مان در مشــهد مراجـعـــه کردم. هر کلـــانـــتری که رفتــم، گفــتند مربوط به حوزه آن ها نمی شود و من را به شعبه دیــگری ارجاع دادنـد. آنقدر مضــطــرب بودم که عکــس ملــیــکـــا را به تمام کلــانــتـــری هایی که رفــتم دادم تا بلــکـه هر چه زودتــر خبری از دخـتــرم به دســـت بیــاورنـــد.

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

کودک ربایی این بار در مشهد / ملیکا دختر 18 ماهه توسط یک زن و مرد ربوده شد

فانوس : علـی احـــمـــدی پدر ملیـــکــا در حالـــی که گریـه می کرد اضــافـــه کرد: ما در جنوب شهر مشـهـد زنــدگـــی می کنیـــم و در محـله ما یک گودال آب قرار دارد که در حال حاضــر حجـم زیادی آب در آن وجود ندارد اما حدس پلــیس و عوامـل هلـــال احــمر که در صحـــنـــه حاضر شده بودنـد مبــنــی بر سقوط Fall دخـــتـرم به داخـــل این گودال بود. اما وقتـی دختـر بزرگتــرم به آن ها اطـــمیـــنــان داد که یک زن جوان ملـیکــا را سوار ماشیــن کرده و با خود بردند، بدون اعلــام نتــیــجه نهــایی خود محــل را ترک کردنــد.

فــــــانـــــــوســــــــ : وی یادآور شد: شب گذشته هفـتم مرداد ماه، یک مورد کودک ربایــی دیگـــر، در همـیـن محـلـــه ای که ما ساکن هســتــیم در حال وقوع بود که با هوشیــاری مادر کودک، فرد سارق گرفتـــار و تحویل عوامـل انـــتــظامی شد.

علی احـمـــدی از دریـافـت و تحویل فیـلـــم بانک و مغـــازه هایـی که در حوالـــی منــزل آن ها دوربـــین مداربــستـــه با حکم قضایـی خبـــر داد و گفت: در حال حاضـــر فیــلم ها را به مراجع انـــتظــامی تحویل داده ام و منتظـــر خبر نهــایی در خصوص دخترم هســـتـم.

فانوس : شایــان ذکـــر اسـت؛ پدر ملــیــکا کودک یک سال و نیـمـــه ربوده شده مشـــهدی کارگـــر شهــرداری اسـت و با گذشــت 8 روز بی خبـــری از سرنوشت فرزنــد خود، از مسئولان و مقامــات قضایـــی و انـتـــظـــامی درخواســت رسیـدگی هر چه سریـــعتـــر به پرونده فوق را دارد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.